Kontakt

465 519 844

Městská karta na Sběrném dvoře

Městská karta (MK) pro Sběrný dvůr slouží pro vjezd do areálu a elektronickou evidenci množství odevzdaného odpadu obyvateli města Ústí nad Orlicí.

Majitelé MK (čipových hodinek), která slouží pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení, mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu nepotřebují.

Městskou kartu pro Sběrný dvůr je možné si vyzvednout zdarma v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle Sběrného dvora nebo na pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici.

Pro vydání a aktivaci karty je třeba doložit totožnost občanským průkazem. Karta se stane aktivní nejpozději do dvou pracovních dnů. Vydávání a aktivace karet probíhá během celého roku.

Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr lze za poplatek 150 Kč aktivovat pro vstup do rekreačních zařízení. (aktivace se provádí v Krytém plaveckém bazénu, Sauně, Zimním stadionu, Aquaparku a Zákaznickém centru TEPVOS)

Zákaznické centrum TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, tepvos@tepvos.cz, 465 519 844    

Městská karta slouží také pro pro evidenci občanů, kteří se zapojují do pytlového sběru. Podrobné informace o pytlovém sběru naleznete na www.ustinadorlici.cz.


Pravidla pro nakládání s Městskou kartou pro Sběrny dvůr v Ústí nad Orlicí

1. Odložení odpadů ve Sběrném dvoře je možné pouze na základě předložení Městské karty (dále jen MK)
2. MK může mít dvě funkce:
– vstup do Sběrného dvora
– elektronická peněženka pro úhradu vstupného do sportovních, rekreačních zařízení
3. MK pro Sběrný dvůr je vydávána ZDARMA poplatníkovi místního poplatku za svoz komunálního odpad v Ústí nad Orlicí v Zákaznickém centru TEPVOS také na pokladně Městského úřadu v ul. Sychrova, po předložení dokladu totožnosti.
4. Osoby užívající MK v širším rozsahu (elektronická peněženka pro platby), musí před prvním vstupem na Sběrný dvůr navštívit pracoviště dle bodu 3., k identifikaci MK s odpadovým systémem.
5. MK pro Sběrný dvůr není přenosná, není dovoleno její zapůjčení ani předání jiné osobě.
6. MK zůstává trvalým vlastnictvím poplatníka a bude vydaná na základě protokolárního předání.
7. Druhé a další vydání MK téže osobě je zpoplatněno dle ceníku společnosti TEPVOS.
8. V případě ztráty nebo poškození MK, je povinen poplatník nahlásit skutečnost neprodleně na pracovištích dle bodu 3.
9. Při ztrátě podmínek nároku na vydání MK je poplatník, který převzal MK, nebo jeho dědic, je povinen MK odevzdat obsluze na pracovištích dle bodu 3. do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající ztrátu těchto podmínek.
10. Pracovníci Sběrného dvora mohou namátkově kontrolovat osobu do něj vstupující s použitím MK. Tato osoba je povinna prokázat svojí totožnost. Při zjištění nesouladu, je obsluha Sběrného dvora povinná MK odebrat. Tato osoba musí MK vydat.
11. Pravidla jsou vydána v souladu s platnými předpisy Města Ústí nad Orlicí. Jsou platná dnem 1. 2. 2016 a platí až do vydání pravidel nových, nebo do zrušení těchto pravidel pro přidělování MK pro Sběrný dvůr.

V Ústí nad Orlicí dne 14. 12. 2015

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.