Kontakt

465 519 844

Objednávkový odvoz odpadu do Sběrného dvora

Městská společnost TEPVOS, úsek Komunálních služeb nabízí novou službu – odvoz objemného odpadu z domácností. Jedná se o nadstandardní placenou službu, určenou pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Ústí nad Orlicí, kteří nemají jinou možnost odvozu a potřebují pomoci s likvidací ve Sběrném dvoře (SD). Jedná se o službu zejména pro starší a handicapované občany.

Službu zajišťujeme vozidlem Multicar s posádkou dvou pracovníků. Na automobil lze naložit odpad o objemu maximálně 4 m3.

Tuto službu nelze objednat na vyklízení domů, bytů, sklepů nebo pro úklid po rekonstrukci.

V rámci objednávkového odvozu není možné odvážet odpady typu:

  • komunálního odpadu, který patří do popelnic
  • nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, oleje, kapaliny neznámého původu, apod.)
  • placeného odpadu (stavební suť, demoliční odpad, odpad s příměsí asfaltu nebo eternitu)
  • biodpadu

O tom, zda je odpad vhodný k objednávkovému odvozu, se poraďte při objednávce služby.

Maximální hmotnost jednoho kusu je 55 kg.

Maximální velikost je omezena rozměry 2,5 x 1,5 m.

Cena služby se řídí aktuálním ceníkem prací a mechanizace KS, který naleznete na ZDE.

Služba je účtována v hodinové sazbě, min. účtovaná jednotka je ¼ hodina.

vozidlo s řidičem                         799 Kč/hod (660 Kč/hod bez DPH)

druhý pracovník                          339 Kč/hod (280 Kč/hod. bez DPH)

Cena služby zahrnuje
  • dopravu ze sídla KS k zákazníkovi a zpět
  • manipulaci s odpadem – zahrnuje dobu nakládky, vykládky a roztřídění odpadu ve SD

Například – za jeden odvoz odpadu v trvání 1 hodiny bude účtována částka 1138 Kč, včetně DPH.

Pro osoby starší 75 let a handicapované občany lze sjednat individuální cenu (sleva do výše 30%).

Odpad bude roztříděn a uložen ve SD jako odpad určený k likvidaci. Takto uložený odpad, již není možné vrátit k užívání.

JAK SLUŽBU OBJEDNAT?

Objednávky posílejte na e-mail ks@tepvos.cz nebo objednávejte telefonicky na 465 525 579.

Další informace o službách úseku Komunální služby najdete na www.tepvos.cz.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.