Kontakt

465 519 844

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod se nachází v obci Dolní Libchavy. Zajišťuje čištění odpadních vod pro Ústí nad Orlicí, Dlouhou Třebovou a Libchavy.
V roce 2015 byl dokončen projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a je podle finančního objemu druhým největším projektem v Pardubickém kraji podpořeným z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí. Náklady celého projektu činily cca 687 mil. Kč bez DPH, přičemž městská společnost TEPVOS obdržela na projekt dotaci dosahující 495 mil. Kč. Cílem projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod, tzn. vybudovat 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovat cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čističku odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Všechny tyto závazné parametry byly realizací splněny.
Stručnou charakteristiku hlavních objektů Čistírny odpadních vod najdete ZDE.

LETECKÝ POHLED NA ČOV
LETECKÝ POHLED NA ČOV

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.