DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (DZ) – KALGUS

Městská společnost TEPVOS od 1. 5. 2019 převzala v plném rozsahu činnost týkající se zajištění dopravního značení od společnosti Kalgus. Nabízíme trvalé dopravní značení svislé i vodorovné, půjčovnu a pronájem, renovace dopravního značení, značení pro objížďky a uzavírky. Zájemcům zajistíme projednání a povolení na dotčených úřadech pro realizaci trvalého i přechodného dopravního značení. Služba je určena pro firmy, obce i jednotlivce, kteří realizují silniční stavby, jejich přípravu, opravy vozovek a označení výkopů. Další informace nebo objednávky vyřizuje pan Radim Petránek.

KONTAKT:
Radim Petránek

tel: 465 525 579
mobil: 731 689 064
e-mail: ks@tepvos.cz

 

+SVISLÉ DZ - ZNAČKY
 • montáž a prodej veškerých značek včetně příslušenství
 • montáž a prodej zrcadel
 • zajištění povolení a dokumentace DZ
 • odstranění starého DZ
 • údržba a oprava DZ
 • zřízení reklamních poutačů a směrovek
 • montáž retardérů
 • ostatní příslušenství
 • ceník nových dopravních značek
+VODOROVNÉ DZ – ČÁRY
 • zřízení nového DZ včetně rozměření
 • obnova starého DZ
 • odstranění starého DZ broušením vozovky
 • značení plastem
 • parkoviště
 • přechody
 • místa pro invalidy – včetně zajištění dokumentace
 • vyhrazená stání – včetně zajištění dokumentace
 • ostatní příslušenství
 • ceník vodorovného dopravního značení
+PŮJČOVNA A PRONÁJEM
+OBJÍŽĎKY A UZAVÍRKY
 • zajištění povolení a vyřízení formalit
 • zřízení a následné odstranění přechodného DZ
 • zajištění dokumentace
 • poradenství
+RENOVACE DZ
 • obnova značek pomocí reflexní folie
 • popisy, polepy

Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×