Cena vodného a stočného pro rok 2019

Vážení odběratelé,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2019. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2019 byla stanovena takto:

Ústí nad Orlicí

Cena bez DPH

Cena s DPH

voda pitná (vodné)

27,50 Kč/m3

31,63 Kč/m3

voda odpadní (stočné)

41,55 Kč/m3

47,78 Kč/m3

Cena celkem pro rok 2019

69,05 Kč/m3

79,11 Kč/m3

Výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz a dále na další obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy vč.  splácení úvěrů vč. úroků

Oproti minulým rokům, kdy cena stagnovala dochází nyní k mírnému navýšení cen jak vodného tak i stočného. Celkové navýšení vč. DPH činí 2,30 Kč za 1 m3,  tj. 2,98 %. Důvodem tohoto navýšení je v menší míře nárůst provozních nákladů, větší část pak tvoří generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Připomínám, že stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (vodovod v ul. Tvardkova, Dělnická a Družstevní, výtlak z vrtu UO4, vložkování kanalizací v ul Polská, Královéhradecká, Příkopy, zajištění dostatku vody v Knapovci, budování nových sítí v území PERLA atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Cena vody předané v roce 2019 – Dlouhá Třebová

Rozhodnutím městské společnosti TEPVOS jako vlastníka vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech byla pro rok 2019 stanovena cena za dodávku pitné vody předané pro obec Dlouhá Třebová takto:

Dlouhá Třebová

Cena bez DPH

Cena s DPH

voda předaná

17,43 Kč/m3

20,04 Kč/m3

Cena vody převzaté v roce 2019 – Libchavy

Rozhodnutím městské společnosti TEPVOS jako vlastníka kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech byla pro rok 2019 stanovena cena za čištění odpadní vody převzaté od obce Libchavy takto:

Libchavy

Cena bez DPH

Cena s DPH

voda převzatá

20,30 Kč/m3

23,35 Kč/m3

Nová cena vstupuje v platnost počínaje dnem 1.1.2019

Vývoj ceny vody v předchozích letech

2007 Voda pitná 17,30 Kč/m3 + 5% DPH 18,17 Kč
Voda odpadní 20,70 Kč/m3 + 5% DPH 21,74 Kč
Celkem: 38,00 Kč/m3 + 5% DPH 39,91 Kč
2008 Voda pitná 17,70 Kč/m3 + 9% DPH 19,29 Kč
Voda odpadní 21,20 Kč/m3 + 9% DPH 23,11 Kč
Celkem: 38,90 Kč/m3 + 9% DPH 42,40 Kč
2009 Voda pitná 19,30 Kč/m3 + 9% DPH 21,04 Kč
Voda odpadní 22,20 Kč/m3 + 9% DPH 24,20 Kč
Celkem: 41,50 Kč/m3 + 9% DPH 45,24 Kč
2009      od 1.8. Voda pitná 20,80 Kč/m3 + 9% DPH 22,67 Kč
Voda odpadní 32,20 Kč/m3 + 9% DPH 35,10 Kč
Celkem: 53,00 Kč/m3 + 9% DPH 57,77 Kč
2010 Voda pitná 21,90 Kč/m3 + 10% DPH 24,08 Kč
Voda odpadní 32,20 Kč/m3 + 10% DPH 35,42 Kč
Celkem: 54,10 Kč/m3 + 10% DPH 59,50 Kč
2011 Voda pitná 22,60 Kč/m3 + 10% DPH 24,86 Kč
Voda odpadní 33,00 Kč/m3 + 10% DPH 36,30 Kč
Celkem: 55,60 Kč/m3 + 10% DPH 61,16 Kč
2012 Voda pitná 23,70 Kč/m3 + 14% DPH 27,02 Kč
Voda odpadní 34,70 Kč/m3 + 14% DPH 39,56 Kč
Celkem: 58,40 Kč/m3 + 14% DPH 66,58 Kč
 2013  Voda pitná  25,17 Kč/m3 + 15% DPH  28,95 Kč
 Voda odpadní  35,09 Kč/m3 + 15% DPH  40,35 Kč
 Celkem:  60,26 Kč/m3 + 15% DPH  69,30 Kč
2014 Voda pitná 25,80 Kč/m3 + 15% DPH 29,67 Kč
Voda odpadní 36,00 Kč/m3 + 15% DPH 41,40 Kč
Celkem: 61,80 Kč/m3 + 15% DPH 71,07 Kč
2015 Voda pitná 25,80 Kč/m3 + 15% DPH 29,67 Kč
Voda odpadní 38,50 Kč/m3 + 15% DPH 44,28 Kč
Celkem: 64,30 Kč/m3 + 15% DPH 73,95 Kč
2016 Voda pitná 25,80 Kč/m3 + 15% DPH 29,67 Kč
Voda odpadní 41,05 Kč/m3 + 15% DPH 47,21 Kč
Celkem: 66,85 Kč/m3 + 15% DPH 76,88 Kč
2017 Voda pitná 26,00 Kč/m3 + 15% DPH 29,90 Kč
Voda odpadní 41,05 Kč/m3 + 15% DPH 47,21 Kč
Celkem: 67,05 Kč/m3 + 15% DPH 77,11 Kč
2018 Voda pitná 26,00 Kč/m3 + 15% DPH 29,90 Kč
Voda odpadní 41,05 Kč/m3 + 15% DPH 47,21 Kč
Celkem: 67,05 Kč/m3 + 15% DPH 77,11 Kč

Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×