Kontakt

465 519 844

Správa bytů SVJ

Nabízíme správu bytů pro Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), bytová družstva a firmy. Jsme městská společnost s dvacetiletou tradicí, která je plně ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. Nabízíme vysokou stabilitu, spolehlivost a profesionalitu poskytovaných služeb. V oblastech dodávek tepla, pitné vody a odvodu odpadních vod provádíme komplexní služby jako jediný subjekt ve městě. Chcete změnit správce vašeho majetku? Rádi vám připravíme cenovou nabídku podle vašich požadavků. Kontaktujte nás v níže uvedeném elektronickém formuláři nebo na telefonu 465 519 849.

Pro dotazy a doplňující informace využijte prosím uvedené kontakty nebo navštivte Zákaznické centrum TEPVOS.
František Steklík – technický pracovník správy bytů – 465 519 853, 731 689 062, svj@tepvos.cz
Zdenka Mlatecová – účetní správy bytů – 465 519 853, svj@tepvos.cz
Zdenka Holičová – administrativní pracovnice správy bytů – 465 519 849, svj@tepvos.cz

V rámci standardně poskytovaných služeb vedeme agendu o neplatičích,  informování zástupců společenství vlastníků bytových jednotek a přípravy pro právní vymáhání.

 • Pravidelná podrobná měsíční kontrola nedoplatků úhrad za užívání bytových i nebytových jednotek pro potřeby soudní agendy.
 • Neprodlené informování o zjištěných nesrovnalostech v úhradách za užívání bytových i nebytových jednotek.
 • Podání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrh na žalobu k soudu na uživatele bytu, který dluží minimálně tři měsíční úhrady za užívání bytové i nebytové jednotky.
 • Podání návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných příjmů uživatele bytové i nebytové jednotky k soudu.
 • Archivace soudních spisů a souvisejících dokumentů
 • Vyhotovení a vystavení evidenčních listů nájemného pro jednotlivé byty. Průběžná aktualizace při změnách údajů, které mají vliv na výši nájemného či záloh na služby, včetně ročního vyúčtování.
 • Podání návrhu na výši záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Kontrola zaplacení měsíčních úhrad za užívání bytové jednotky.
 • Jednou ročně vypracování a vyúčtování záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Předání vyúčtování se uskuteční k termínu danému zákonnými předpisy a směrnicemi.
 • Vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu, jednotlivě pro úsek oprav a udržování a úsek služeb poskytovaných s užíváním bytových jednotek.
 • Zajištění komunikace s Českou poštou, s. p. ve věci soustředěného inkasa plateb nájemců bytů a nebytových prostor. Vedení bankovního účtu určeného pro hospodaření s peněžními prostředky spojených se správou a provozem společných částí domů.
 • Sestavení zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a její projednání s SVJ.
 • Vyhotovení a aktualizace přiznání daně z nemovitosti.
 • Poradenství v oblasti pojištění společných částí objektu.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace objektu.
 • Archivace účetních, ekonomických a technických dokumentů
 • Posouzení technického stavu objektu a vypracování plánu záchovné péče o objekt.
 • Doporučení prací záchovné péče o objekt na daný rok.
 • Zajištění údržby, oprav, investic na společných částech a zařízení objektu.
 • Zajištění provozuschopnosti společných částí objektu včetně technických zařízení, technických sítí a kotelen.
 • Zajištění předepsaných revizí elektrických zařízení, hromosvodů, protipožárních a hasicích přístrojů, kotelen a plynových zařízení, umístěných ve společných prostorách objektu.
 • Zabezpečení pravidelné kontroly a čištění komínů.
 • Zajištění dodávky pitné vody do objektu.
 • Zajištění odvodu odpadních vod od domu.
 • Zajištění dodávky elektrické energie do společných prostor objektu.
 • Zajištění dodávky plynu do společných částí objektu.
 • Zajištění úklidu společných prostor objektu.
 • Zajištění deratizace a dezinsekce objektu.
 • Zajištění pravidelných kontrol a servisních oprav výtahu.

Rozsah služeb je možné upravit podle specifických požadavků zákazníka.

Kontaktujte nás

Pokud chcete odpověď na zaslanou zprávu, prosím vyplňte Vaši e-mailovou adresu nebo kontaktní telefon. Po vyřízení zprávy bude Váš kontakt smazán.

Pro účely vyřízení dotazů/žádosti z kontaktního formuláře bude společnost TEPVOS, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.