Parkovací systém

tepvos parkov8n9Město Ústí na Orlicí vydalo Nařízení o placeném stání na místních komunikacích (uvedeno níže). Základem městského parkovacího systému je princip placeného stání v nejvíce vytížených lokalitách. Nastavení systému cen má za cíl regulovat parkování ve prospěch krátkodobého stání. Zóny zařazené do parkovacího systému jsou uvedeny v přiložené mapě. Parkovací místa jsou vybavena parkovacími automaty, parkoviště u nemocnice je opatřeno závorovým systémem. V parkovacích automatech je možné zaplatit mincemi nebo Městskou kartou. Návod na platbu Městskou kartou je uveden přímo na automatu. V případě hlášení technické poruchy a dotazů k parkovacímu systému volejte 465 519 844.

Provozovatelem parkovacího systému je městská společnost TEPVOS, která zajišťuje provoz po technické a organizační stránce, tržby za parkování jsou příjmem města. Primárním účelem zavedení parkovacího systému není tvorba zisku, jsou vybrané prostředky použity ve prospěch občanů, zejména na investice města do oprav komunikací a chodníků.

Krátkodobé stání s parkovacím kotoučem je vyhrazeno pro stání zdarma – max. doba parkování zdarma 30 min. (vyhrazená parkovací místa na Mírovém náměstí, v ul. Hakenova a ul. TGM, ul. Dělnická, ul. Příkopy, ul. Tvardkova, ul. Na Štěpnici) a max. doba parkování zdarma 60 min (vyhrazená parkovací místa v prostoru parku Kociánka). Je nutné vhodným způsobem viditelně označit dobu začátku parkování např. na parkovacích hodinách, které si lze zakoupit v Infocentru na Městském úřadě Ústí nad Orlicí. 

PARKOVACÍ KARTA
Držitel Parkovací karty má možnost parkování v příslušných zónách A, B, C, D vymezených nařízením Rady města, uvedených na kartě. Parkovací karta nevyhrazuje parkovací místo, je přenosná a platná pouze v zóně, pro kterou je vydaná. Parkovací kartu si může zakoupit pouze REZIDENT nebo ABONENT. ABONENT není zaměstnanec, parkovací kartu pro zaměstnance může zakoupit pouze zaměstnavatel.
REZIDENT
Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, která je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.
Cena karty: zóna A – 600 Kč, zóna B, C, D, – 300 Kč
ABONENT
Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti a současně je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.

Cena karty: zóna A – 5000 Kč, zóna B, C, D – 3000 Kč

INFORMACE K PRODEJI PARKOVACÍCH KARET

Parkovací kartu lze objednat přes elektronický formulář ZDE nebo při osobní návštěvě Zákaznického centra TEPVOS. Vydání karty probíhá v Zákaznickém centru městské společnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Vyhrazené parkování na místní komunikaci tj. parkovací místo vyhrazené pro konkrétní vozidlo, podléhá dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, povolení silničního správního úřadu. K vydání povolení je třeba doložit souhlas vlastníka místní komunikace tj. Města Ústí nad Orlicí, Policie ČR DI a zaplacení správního poplatku za vydání povolení ve výši 1.000,-/1 rok.
Po vydání povolení je uživatel vyhrazeného parkovacího místa povinen dle Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zaplatit poplatek za užívání tohoto místa 8.000,- resp. 5.000,- dle lokality za 1. vozidlo a 10.000,- resp. 7.000,- za každé další vozidlo stejného žadatele. Na vydání povolení vyhrazeného parkovacího místa není právní nárok.

imagesYXDY Nařízení o parkování platné od 1. 9. 2019
imagesYXDY Ceník parkovného 2019
imagesYXDY Jednorázové parkovací hodiny (papírové)

tepvos_mapa_zony_podzim2017


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×