Kontakt

465 519 844

O úseku KS

Úsek Komunální služby (KS) zajišťuje pro Město Ústí nad Orlicí údržbu městského mobiliáře. Nátěry a opravy laviček, houpaček, úklid v parcích, vyvážení a opravy košů a údržba veřejných vodotrysků. Profesionální péči o městskou zeleň a čistotu města, letní a zimní údržbu komunikací včetně dopravního značení, správu městských hřbitovů, servis veřejného osvětlení a svislé světelné signalizace, provoz Sběrného dvora a mobilních kontejnerů na odpad. Výlep plakátů a vyvěšení reklamy na sloupech veřejného osvětlení (horizonty). Také od roku 2014 provozuje parkovací systém po technické a organizační stránce.

Posláním úseku je údržba komunikací, údržba zeleně, správa veřejného osvětlení a světelné signalizace, provoz Sběrného dvora, správa hřbitovů, vylepení plakátů, správa parkovacího systému, všechny činnosti úseku Komunální služby jsou vykonávány na území města Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku: Udržovat město Ústí nad Orlicí hezké, čisté, bezpečné.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.