Kontakt

465 519 844

Správa majetku města

Pro Město Ústí nad Orlicí zajišťujeme správu bytových jednotek včetně bytů v domech s pečovatelskou službou a správu nebytových prostor o celkové ploše 8403,75 m² a údržbu zeleně na pozemcích o výměře 504 126 m² ve vlastnictví města. Úzce spolupracujeme s Odborem sociální služby Města Ústí nad Orlicí, který přijímá žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví města včetně bytů v domech s pečovatelskou službou. Vede evidenci žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt. Vydává doporučení k uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení. Kontaktujte nás v níže uvedeném elektronickém formuláři nebo na telefonu 465 519 849.

Kontaktujte nás

Pokud chcete odpověď na zaslanou zprávu, prosím vyplňte Vaši e-mailovou adresu nebo kontaktní telefon. Po vyřízení zprávy bude Váš kontakt smazán.

Pro účely vyřízení dotazů/žádosti z kontaktního formuláře bude společnost TEPVOS, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.