Kontakt

465 519 844

Pojmy v teplárenství

TEPLO

Teplo je jak známo fyzikální veličina, ale také důležitý pocit tělesného blaha. Teplo dodávané divizí Energetické služby je z kotelen, které jsou vybaveny moderními kondenzačními kotli a v některých případech i kogenerační jednotkou. Vytápění a dodávka teplé vody do domácností a dalších objektů v Ústí nad Orlicí je jednou z nejdůležitějších služeb divize.

CZT

Centrální zásobování teplem (CZT) představuje ekologický a spolehlivý způsob vytápění. Teplo vyrobené v teplárně je potrubím dopraveno do jednotlivých objektů, zpravidla v rámci celých městských čtvrtí.

Teplárny plynové, nebo kombinované teplárny s kogeneračními jednotkami v rámci sítě centrálního zásobování teplem umožňují flexibilní a energeticky efektivní způsob využití odpadního tepla.

Pro uživatele představuje centrální zásobování teplem bezstarostný způsob dodávky energie. Centrální zdroj tepla v rámci sítě je oproti malým topným systémům v jednotlivých domácnostech mnohem praktičtější a efektivnější. Účinné spalování a pokročilé čištění zplodin snižuje negativní dopad na životní prostředí.

KONDENZAČNÍ KOTEL

Kondenzační kotel je plynový kotel, který pomocí tzv. kondenzačního výměníku využívá laicky řečeno odpadní teplo ze spalin. Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem do vnějšího ovzduší. V kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné vody z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě. Můžeme říct, že se tato vratná voda v kondenzačním výměníku vlastně předehřívá. Tyto kotle mají tím pádem větší účinnost než kotle bez kondenzace. Podmínkou je však, aby byl vhodně navržen topný systém, protože největší účinnost mají tyto kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle do 50 °C.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

Kombinované zařízení, ve kterém se vyrábí elektrická energie a teplo zároveň při účinnosti cca 90%. Jedná se o spalovací motor, který roztáčí elektrický generátor a vyrábí tak elektrický proud. Provozem spalovacího motoru vzniká odpadní teplo (z chlazení, z výfuků, z oleje). Toto odpadní teplo společnost TEPVOS vykupuje za výhodnou cenu a používá jej ve své soustavě vytápění. Pokud je aktuálně nízká spotřeba tepla, akumuluje se ve speciální nádrži o objemu 180.000 m3, aby byla následně využita v případě vyšší spotřeby.

ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

Rozvod tepelné energie je realizován přes primární teplovody. Jedná se o soubor zařízení pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům. Nejčastěji je použito předizolované potrubí. Firma TEPVOS aktuálně instaluje zásadně vyšší třídu a to tzv. dvojitě izolované potrubí. Tepelné ztráty takového potrubí nepřekročí 2%.

OPS

Objektová předávací stanice (OPS) je předávací stanice, umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky). Obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody. Obsahuje výměníky tepla, elektronicky řízená čerpadla, třícestné ventily, uzavírací a regulační armatury.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.