Údržba komunikací

Na základě smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2003 uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a městskou společností TEPVOS vykonáváme údržbu komunikací na území města Ústí nad Orlicí. Pro komunikaci s dispečinkem zimní údržby místních komunikací a chodníků města Ústí nad Orlicí použijte telefonní číslo: 777 773 355

V rámci údržby komunikací provádíme:

v zimním období

zimní údržbu silnic, chodníků a parkovišť podle operačního plánu zimní údržby 2018 – 2019

v letním období

  • úklid silnic, chodníků a parkovišť
  • blokové čištění – Od roku 2016 najdete plánovaný harmonogram blokového čištění města na www.cisteniulic.cz. Jedná se o republikovou databázi, která vás jednoduchým způsobem může informovat o čištění ve vaší ulici. Po jednoduché registraci vás tato služba upozorní na čištění s dostatečným předstihem (e-mail, příp. SMS). Můžete si včas přeparkovat auto, vyhnout se pokutě a odtažení vozidla.
  • vysprávky silnic chodníků a parkovišť (oprava výtluků, zpevnění krajnic)
  • obnovu dopravního značení
  • údržbu mostních objektů
  • údržbu dešťové kanalizace (silničních vpustí)
  • údržbu příslušenství komunikací podle zák. 13/1997 Sb.
  • údržbu autobusových zastávek v majetku města

 Nařízení města 4/2019 – zimní údržba
Operační plán zimní údržby 2019 – 2020 – chodníky – mapová příloha
 Operační plán zimní údržby 2019 – 2020 – silnice – mapová příloha


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×