Kontakt

465 519 844

Sběrný dvůr – provozní doba

Adresa: Královéhradecká 1526, Ústí nad Orlicí, 562 01

Odpovědná osoba: Jan Hruška

Telefon: 465 525 579

Na sběrný dvůr (SD) mohou uložit odpad pouze obyvatelé města Ústí nad Orlicí a majitelé nemovitostí, kteří mají zaplacený poplatek podle Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místím poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Městská karta slouží pro vjezd do areálu a elektronickou evidenci množství odevzdaného odpadu. Městskou kartu pro sběrný dvůr si je možné vyzvednout zdarma v Zákaznickém centru TEPVOS, které je v blízkosti sběrného dvora nebo na  pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici. Prosíme o dodržování hygienických opatření.

Od roku 2020 nemohou využívat sběrný dvůr podnikatelské subjekty.

Do sběrného dvora je z důvodu omezených parametrů vážního systému zakázán vjezd vozidlům nebo jízdní soupravám delších než metrů a těžších než 10 tun.  

Provozní řád sběrného dvora

Pro období: 1. 10. – 31. 3.
Pondělí14:00 – 17:00
Úterý10:00 – 17:00
Středa14:00 – 17:00
Čtvrtek14:00 – 17:00
Pátek10:00 – 17:00
Sobotaříjen, listopad 8:00 – 17:00
prosinec, leden, únor, březen 8:00 – 12:00
Pro období: 1.4. – 30.9.
Pondělí14:00 – 18:00
Úterý10:00 – 18:00
Středa14:00 – 18:00
Čtvrtek14:00 – 18:00
Pátek10:00 – 18:00
Sobotaduben, květen, červen, září 8:00 – 18:00
červenec, srpen 8:00 – 12:00
 JAKÝ ODPAD JE MOŽNÉ ULOŽIT NA SBĚRNÝ DVŮR?

Občané města Ústí nad orlicí, kteří mají uhrazen místní poplatek za odpady, mohou zdarma odevzdat ve sběrném dvoře veškerý komunální odpad (směsný komunální odpad, biologický odpad, kov, nebezpečný odpad, papír, plast, pneumatiky, sklo, velkoobjemový odpad apod.). Také můžete uložit oděvy, obuv,  kabelky, batohy, lůžkoviny, hračky, atd. do žlutého kontejneru u vjezdové brány, který provozuje Diakonie Broumov. Věci jsou tříděny a použity pro potřebné lidi. 

Zpětně odebírané výrobky (elektrozařízení, baterie) lze odevzdat ve sběrném dvoře zdarma bez ohledu na místo bydliště občana.

Za poplatek mohou občané města uložit ve sběrném dvoře malé množství stavebního a demoličního odpadu (suť, beton, cihly, malta, kámen).

Tento odpad musí být dovezen samostatně. Platba je možná pouze v hotovosti.

Poplatek za uložení stavebního a demoličního odpadu – cena: 3 Kč / 1 kg odpadu vč. DPH.

Poplatek za uložení stavebních materiálů obsahující azbest – cena: 5 Kč / 1 kg odpadu vč. DPH. Maximální množství je 50 kg.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Přistavení kontejnerů v uvedených termínech a na uvedených místech je pro obyvatele města Ústí nad Orlicí zdarma.  Do kontejnerů lze ukládat stejný odpad jako na sběrném dvoře, veškerý komunální odpad (směsný komunální odpad, biologický odpad, kov, nebezpečný odpad, papír, plast, pneumatiky, sklo, velkoobjemový odpad apod.)

MAPKA PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

UPOZORŇUJEME, ŽE UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO UVEDENÝ TERMÍN JE POVAŽOVÁNO ZA ČERNOU SKLÁDKU A JE TRESTÁNO POKUTOU AŽ 50 000 Kč PODLE ZÁKONA O ODPADECH 185/2001 § 69.

na svoz tříděného odpadu, včetně mobilní sběrny nebezpečných odpadů:

2023

MístoDatum svozuČas přistavení
Horní Houžovecút11.4.2023út5.9.202315:30-16:30
Dolní Houžovecút11.4.2023út5.9.202317:15-18:15
MŠ Knapovecst12.4.2023st6.9.202314:00-15:45
Knapovec mezi č. p. 25 a 133st12.4.2023st6.9.202316:15-18:00
Kerhartice potravinyčt13.4.2023čt7.9.202314:00-18:00
Třebovskáút18.4.2023út12.9.202314:00-18:00
Pivovarská zeleninast19.4.202st13.9.202314:00-18:00
Na Výsluníčt20.4.2023čt14.9.202314:00-18:00
Černovírút25.4.2023út19.9.202314:30-16:30
Na Tiché Orliciút25.4.2023út19.9.202317:15-18:15
Staré Oldřichoviceút25.4.2023út19.9.202319:00-20:00
Park Čs. legiíst26.4.2023st20.9.202314:00-18:00
Korábovačt27.4.2023čt21.9.202314:00-18:00
Nováút2.5.2023út26.9.202314:00-18:00
Duklast3.5.2023st27.9.202314:00-18:00

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.