Kontakt

465 519 844

Údržba zeleně

Komunální služby zajišťují péči o veřejnou zeleň v Ústí nad Orlicí a městských částech. Především se jedná o seč cca 60 ha travnatých ploch v majetku města a údržbu městských parků.

Pro zajištění údržby těchto ploch používáme zejména zahradní traktory, rotační a strunové motorové sekačky, traktor s mulčovačem a také speciální dálkově ovládané svahové sekačky SPIDER a RoboGreen.

Travnaté plochy jsou ve městě na základě pasportu zeleně rozděleny do intenzitních tříd, které určují frekvenci sečení v daných lokalitách.

V níže uvedeném odkazu najdete mapu Ústí nad Orlicí, ve které jsou zakresleny udržované zelené plochy. Změny v mapě jsou zapisovány každý týden po ukončení sečí v dané oblasti.

MAPA ÚDRŽBY ZELENĚ

AKTUÁLNÍ STAV SEČÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

zelená barva – bylo provedeno 0 sečí

žlutá barva – byla provedena první seč

oranžová barva – byla provedena druhá seč

červená barva – byla provedená třetí seč

 

fialová barva – byla provedená čtvrtá seč

modrá barva – byla provedena pátá seč

hnědá barva – byla provedena šestá seč

Údržba travnatých ploch je prováděna na základě objednávek Města Ústí nad Orlicí – Odboru správy majetku města. Městská společnost TEPVOS o realizaci sečí nerozhoduje. V případě dotazů k provedení sečí kontaktujte Odbor správy majetku města

LIKVIDACE PLEVELE

Likvidace plevele a invazivních rostlin je bojem od jara do podzimu a úsek Komunální služby využívá veškeré dostupné možnosti, aby v něm obstál i bez zbytečného zatěžování naší přírody. Nejpoužívanější metodou likvidace plevelů v našem městě je mechanické odstraňování, jako například pletí, rytí, mulčování nebo použití agresivního kartáče při čištění krajnic komunikací a parkovacích ploch. Novinkou v ekologické likvidaci plevele jsou tzv. termické metody.  V Ústí nad Orlicí používáme od r. 2021 k likvidaci plevelů horkou vodu, protože ta jako jediná dokáže bez použití chemických látek zasáhnout i kořeny plevele. Tuto novou metodu používáme zejména u panelových domů, mateřských i základních škol či dětských hřišť. Chemickou likvidaci plevelů využíváme hlavně v méně frekventovaných lokalitách (Roundup Biaktiv) a městských parcích (Beloukha, Compo).  Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně.

látka je aplikována ve formě neselektivního herbicidu, který je čistě přírodního původu (běžně se vyskytuje např. v muškátech, růžích nebo chryzantémách).  Kyselina pelargonová je šetrná k životnímu prostředí, obyvatelům města, jejich domácím mazlíčkům, tak i k zaměstnancům, kteří postřik provádí. V Ústí nad Orlicí je tento přípravek používán především v parcích, kolem záhonů a v blízkosti zeleně.  Případně zasažené dřevnaté části rostlin postřik nepoškodí, takže může být bez problémů aplikován mezi stromy a keři. Každoročně se spotřebuje cca 40 l tohoto koncentrovaného herbicidu.

má nejlepší ekotoxikologické vlastnosti ze skupiny totálních herbicidů. Jelikož tato látka neproniká do půdy, protože je na jejím povrchu okamžitě inaktivována a mikrobiálně odbourávána, je jeho použití vhodné i v ekologicky citlivých oblastech, kterými jsou právě i městské plochy. 

Předpokládáme, že se v našem městě bude muset ještě nějaký čas a v nejnutnější míře herbicid Roundup tolerovat, protože i přes jeho mnohé nevýhody se stále jedná o nejlevnější a také nejúčinnější formu hubení plevele. Tento herbicid používají i další firmy, které provádí péči o zeleň na území města Ústí nad Orlicí. Přesto, že nám to zákon neukládá, nově upozorňujeme občany dotčených lokalit o použití herbicidu Roundup formou informačních štítků. Jednak proto, abychom zabránili vstupu na ošetřené plochy před tím, než postřik zcela zaschne a zároveň je to informace pro majitele domácích zvířat, aby je raději po dobu alespoň 10 dnů na tyto plochy nevpouštěli.

Všechny uvedené postupy mají výhody a omezení. V praxi se zpravidla používá kombinace několika metod, dle ročního období, ošetřovaných ploch a požadovaného výsledku.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

Městská společnost TEPVOS – úsek Komunální služby také zajišťuje pro město Ústí nad Orlicí údržbu městského mobiliáře. Nátěry a opravy laviček, dětských hřišť, úklid v parcích, vyvážení a opravy košů a údržba veřejných vodních prvků.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.