Kvalita vody

Tvrdost vody v Ústí nad Orlicí je cca 16st. dH=27.2 st. F=2,88 mmol/l

(Tento údaj slouží pro účely nastavení spotřebičů a zařízení)

 imagesYXDY  Kvalita vody – rozbory vody 2016 

Pro udržení dobré kvality pitné vody je potřeba dodržovat pravidla. Městská společnost TEPVOS jako dodavatel pitné vody a správce vrtů na pitnou vodu uznává EVROPSKOU VODNÍ CHARTU. Víte co je v ní napsáno?

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×