Kontakt

465 519 844

Skartace

Městská společnost TEPVOS, úsek Komunální služby nabízí novou službu – skartaci firemních dokumentů. Skartace je provedena na skartovači Xertec Intimus 852 CC – H200 CP. Skartovací stroj je pro tuto činnost schválen a certifikován NBÚ pro skartaci dokumentů až typu 2 (důvěrné).

Skartování dokumentů provádí poučený a zaškolený pracovník, aby nemohlo dojít k jakémukoliv úniku informací. Po domluvě lze skartaci provést v přítomnosti odpovědné osoby, která skartací zadává.

Dokumenty určené ke skartaci  můžete přivézt vlastní dopravou (TEPVOS, Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 56201), případně na vyžádání jsme schopni zajistit odvoz dokumentů naší dopravou.

O provedené skartaci dokumentů bude vydáno potvrzení, které bude součástí vydané faktury.

Objednávejte na:                             

e-mailem: ks@tepvos.cz

telefonicky: 465 525 579 nebo 465 519 841

Ceník úkonů

Dle typu papíruCena

Tříděný papírový materiál (kancelářský papír)

Čistý, bez příměsí PE, PVC a dalších příměsí, jako jsou např. euroobaly, eurodesky, zalaminované dokumenty, velké kovové sponky, apod. Může obsahovat drátky ze sešívačky

5,- Kč/kg

Netříděný papírový materiál

S příměsí PE, PVC a dalších příměsí, jako jsou např. euroobaly, eurodesky, zalaminované dokumenty, kroužkové vazby, apod. Může obsahovat drátky ze sešívačky a kancelářské sponky různé velikosti

7,- kč/kg

Skartace výše uvedených dokumentů uložených v šanonech

Včetně likvidace šanonu

+ 4,- Kč k uvedeným sazbám

Ostatní materiály (bez vydaného certifikátu)

Nosiče médií (DVD, CD), laminované materiály, papírové materiály potažené plastovou fólií, platební a čipové karty, průkazy, apod.

8,- Kč/kg

Odvoz materiálů od zákazníka do místa skartace

Jednorázová paušální částka pro katastr obce Ústí nad Orlicí zahrnuje naložení materiálů u zákazníka, odvoz a složení materiálů v místě skartace – do hmotnosti 500 kg

660,- Kč

Odvoz materiálů od zákazníka do místa skartace

Při odvozu materiálů o hmotnosti nad 500 kg bude účtován příplatek za každých započatých 100 kg ve výši

+100,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez sazby DPH.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.