Cena tepla

Kalkulace průměrné ceny tepla
(uvedené ceny jsou bez DPH)

ROK GJ KČ / GJ
2018 71.124 429,-
2017 76.800 357,- 
2016 78.967 394,-
2015 77.496 436,-
2014 68.934 487,-
2013 80.804 516,-
2012 82.001 506,-
2011 82.337 490,-
2010 99.147 499,-
2009 72.166 518,-
2008 76.230 496,-

 

+1.)   V ceně tepla si díky odpisům „spoříte“ na pravidelnou obměnu zastaralého zařízení.
V jednotce tepla (GJ – gigajoule), kterou platíte za vytápění, má společnost TEPVOS vždy započítánu částku (tzv. odpis), díky které se tvoří finanční zásoba. Tato finanční zásoba se po uplynutí životnosti zařízení použije na nákup nové techniky, na rekonstrukci, atd. Tímto postupným „spořením“ se vyhnete drastickým jednorázovým investicím, či úvěrům, které by Vás čekaly.
+2.)   Vyřizování veškeré související administrativy s provozem kotelny.
Vyřizujeme veškerou administrativu. Počínaje nákupem plynu v závislosti na vývoji komoditní burzy v Lipsku a vývoji kurzu Eura, kde TEPVOS denně tyto informace vyhodnocuje a dle toho nakupuje plyn mnohokrát ročně. Dále zařizujeme servisy techniky, revize kotlů, revize plynu, revize tlakových nádob, elektrických rozvodů, spalinových cest, měření emisí, školení obsluhy, atd.
+3.) Dostupný servis a dispečink 17 hod / den včetně víkendů a svátků.
TEPVOS jako jedna z mála společností, nespoléhá pouze na externí servisní firmy, kde čas dojezdu technika bývá běžně v řádu dnů. Městská společnost TEPVOS má své vlastní odborníky, schopné řešit i závažnější poruchy. Stejně tak je k dispozici sklad náhradních dílů na většinu techniky, kterou používáme, což v dnešní době není rozhodně obvyklé.
+4.)   Můžete libovolně měnit jakékoliv parametry vytápění pro váš objekt.
Městská společnost TEPVOS používá moderní systémy dálkového dohledu a řízení svých technologií. Díky tomu náš pracovník dispečinku okamžitě vidí, jak systém vytápění a ohřevu vody ve Vašem objektu právě funguje a na základě Vašeho požadavku dálkově upraví jakýkoliv jeho parametr.  Stejně tak v případě poruchy, kterou nelze vyřešit dálkově, na místo okamžitě vysílá servisního technika městské společnosti TEPVOS.
+5.)   Celoroční tepelnou pohodu bez nejmenších starostí
Zajistit teplo Vašeho domova a ohřev vody je hlavním posláním městské společnosti TEPVOS.  Pokud na tyto služby nemusíte celoročně ani pomyslet, stanou se pro Vás samozřejmostí. Pak to znamená, že svoji práci odvádíme dobře.
+6.)   Vše v ceně tepla, včetně elektřiny, vody na doplňování systému, atd.
Cena tepla od městské společnosti TEPVOS zahrnuje samozřejmě elektrickou energii na provoz zařízení, vodu na doplňování systému, a mnoho dalších drobných provozních nákladů.
+7.)   Denně fyzická kontrola stavu zařízení našimi zaměstnanci.
Každý den pracovníci městské společnosti TEPVOS fyzicky kontrolují veškeré zařízení. Do provozních deníků denně zapisují důležité provozní informace, jako je např. spotřeba plynu, elektřiny, vody, množství kondenzátu, tlak v soustavě, stav oběhové i kotlové vody, atd. Dále také vizuálně kontrolují stav techniky, případné netěsnosti, poruchy, atd.
+8.)   Z fondu oprav vašeho domu nechceme na provoz vytápění žádné finanční prostředky.
Nic na provoz zařízení městské společnosti TEPVOS není financováno „skrytě“ z fondu oprav domu, jak tomu často bývá u některých konkurenčních provozovatelů vytápění.

Zisk divize ES (Energetické Služby – TEPVOS) je na úrovni 2% zisku. Na tomto čísle je patrné, že městská společnost TEPVOS tady není za účelem zisku, jak je samozřejmé u soukromých firem, ale slouží jako poskytovatel služeb téměř za cenu vstupů. Městská společnost TEPVOS je plně vlastněná městem Ústí nad Orlicí.

 

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×