Provoz rekreačních zařízení bez omezení

Vážení návštěvníci, na základě nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 se ruší v Krytém plaveckém bazénu Ústí nad Orlicí povinná školní výuka plavání, která probíhá v dopoledních hodinách. Toto nařízení se nevztahuje na omezení provozu bazénu pro veřejnost. Krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí zůstává otevřený. V důsledku zrušení plavecké výuky pro školy bude rozšířena provozní doba […]

Městské teplo v roce 2020 zlevní

Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS zveřejňuje průměrnou kalkulovanou cenu tepla, kterou bude účtovat svým zákazníkům v roce 2020. Růst nákladů, především ceny plynu, kompenzuje snížení DPH na teplo z 15 na 10 procent, které se pozitivně promítne do ceny tepla pro koncové odběratele již od 1. ledna 2020. Průměrná kalkulovaná cena tepla pro rok 2020 je […]

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vážení zákazníci, tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2020. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle […]

Biologická likvidace plevele v Ústí nad Orlicí

Setkáváme se s ním dennodenně, roste téměř všude a lze se ho jen těžko zbavit. Řeč je o plevelu. Městská společnost TEPVOS používá v úseku Komunální služby od roku 2017 k ekologické a šetrné likvidaci plevele i kyselinu pelargonovou. Tato látka, která je aplikována ve formě neselektivního herbicidu, je čistě přírodního původu (běžně vykytuje např. […]

Žabka Katka ocenila poslední plaváčky

Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí hostil 10. ročník soutěže „Vodní hrátky žabky Katky“ pro mateřské školy, kterou pořádala Plavecká škola Chobotnice městské společnosti TEPVOS. Do soutěže se zapojily čtyři mateřské školy: MŠ LENTILKA, MŠ NA VÝSLUNÍ, MŠ JEHNĚDÍ, MŠ KLUBÍČKO. Soutěžilo 30 dětí, které byly rozděleny do 5 závodních týmů. Družstvo s šesti soutěžícími mělo […]

Dopravní značení Kalgus najdete v TEPVOSu

Městská společnost TEPVOS odkoupila k 30. 4. 2019 společnost Kalgus s. r. o., která se zabývala činnostmi spojenými s dopravním značením. Tímto krokem společnost TEPVOS převzala a dále bude zajišťovat v plném rozsahu činnosti v oblasti dopravního značení, jež zahrnují – instalaci, pronájem, renovaci a opravy svislého i vodorovného dopravního značení, pronájem svislého signalizačního zařízení, […]

Kreslení pro radost

Dětské oddělení v orlickoústecké nemocnici v úterý 26. března 2019 navštívil Jan Honza Lušovský kreslíř humorista, který kreslil obrázky pro radost 12 dětem hospitalizovaným na dětském oddělení. Děti si mohou říct co chtějí namalovat a pan Lušovský plní jejich přání. Malí pacienti v postýlkách posílají svá přání přes zdravotní sestřičky a také jim jsou předány […]

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje TEPVOS CUP

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání ocenění nejlepším týmům a jednotlivcům proběhlo v úterý 19. 3. 2019 od 17 hod. v prostorách městské společnosti TEPVOS. Vyhlašování a předávání cen se ujali jednatel společnosti TEPVOS Ing. Václav Knejp a ředitel turnaje Lukáš Procházka.Družstva, která se umístila v celkovém pořadí na prvním, druhém a třetím místě získala pohár. Každý tým […]

Výsledná cena tepla za rok 2018

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS zveřejnila koncem února výslednou cenu tepla za rok 2018. Průměrná výsledná cena tepla za rok 2018 činí 429,-Kč/GJ bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu tepla za rok 2017, kdy byla ve výši 357,-Kč/GJ bez DPH. Po delší době, kdy jednotková cena tepelné energie v jednotlivých letech klesala, došlo […]