Kontakt

465 519 844

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vážení zákazníci, 

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2020. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2020 byla stanovena takto:

Cena platná do 30. 4. 2020:

                                                                              Cena bez DPH                          Cena s DPH 15 %

Voda pitná (vodné)                                               28,30 Kč/m3                               32,55 Kč/m3      

Voda odpadní (stočné)                                         43,85 Kč/m3                               50,43 Kč/m3      

Celkem                                                                   72,15 Kč/m3                               82,97 Kč/m3      

V průběhu roku 2020 dochází od 1. 5. ke snížení sazby DPH u vodného a stočného. S platností od tohoto data bude tedy automaticky na Vašich vyúčtováních uplatňována snížená sazba DPH ve výši 10%, čímž dojde ke snížení ceny vody na další období roku 2020.

Cena platná od 1. 5. 2020:

                                                                                 Cena bez DPH                          Cena s DPH 10 %

Voda pitná (vodné)                                                  28,30 Kč/m3                               31,13 Kč/m3      

Voda odpadní (stočné)                                            43,85 Kč/m3                               48,24 Kč/m3      

Celkem                                                                      72,15 Kč/m3                               79,37 Kč/m3      

Výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz a dále na pravidelnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy vč. splácení úvěrů vč. úroků

Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH 15% činí 3,56 Kč za 1 m3,  tj. 4,48 %. Důvodem je v menší míře nárůst provozních nákladů, větší část pak tvoří generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Připomínám, že stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (vodovod v ul. Tvardkova, Dělnická a Družstevní, výtlak z vrtu UO4, vložkování kanalizací v ul Tvardkova, M. J. Kociána, zajištění dostatku vody v Knapovci, budování nových sítí v území PERLA atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

 Ing. Václav Knejp

 jednatel společnosti

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.