Kontakt

465 519 844

Výsledná cena tepla za rok 2018

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS zveřejnila koncem února výslednou cenu tepla za rok 2018. Průměrná výsledná cena tepla za rok 2018 činí 429,-Kč/GJ bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu tepla za rok 2017, kdy byla ve výši 357,-Kč/GJ bez DPH. Po delší době, kdy jednotková cena tepelné energie v jednotlivých letech klesala, došlo ke zdražení. Hlavním důvodem navýšení ceny je skutečnost, že se změnila situace na energetickém trhu a ceny elektřiny a zejména zemního plynu v posledním období výrazně stouply. Společnost TEPVOS vyrábí tepelnou energii výhradně v kotelnách a kotlích na zemní plyn. Protože zemní plyn tvoří přibližně šedesáti pěti procentní nákladovou položku při výrobě tepelné energie, tak se zákonitě zdražení zemního plynu muselo promítnout i do konečné ceny tepelné energie. I přes toto meziroční navýšení ceny je cena tepla v Ústí nad Orlicí výrazně pod cenou republikového průměru cen tepla vyráběného ze zemního plynu a náklady na vytápění jednoho bytu zůstávají přibližně stejné. Skutečnost navýšení nákupní ceny zemního plynu se týká všech výrobců tepelné energie. Bohužel predikce nákupních cen elektřiny a zemního plynu je i do budoucího období nepříznivá. Dá se očekávat další zdražení těchto komodit, a tedy i ceny tepelné energie.

Nadále zůstává prioritním zájmem společnosti TEPVOS nabízet „dodávku tepla“, která bude pokrývat veškerou starost o vytápění a dodávky teplé vody. Městská společnost TEPVOS má pouze jeden cíl, tím je dodávka komplexních služeb pro občany Ústí nad Orlicí v té nejlepší kvalitě a za nejlepší možnou cenu.

Ing. Jiří Drábek ředitel divize Energetické služby  

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.