JAK SE NÁM KOUPE?

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. provedla dotazníkový průzkum mezi návštěvníky Krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí. Dotazníkem byli osobně osloveni ranní i odpolední návštěvníci, celkem 120 mužů a 110 žen. Co jsme zjistili? Potěšilo nás, že polovina dotazovaných navštěvuje městský bazén alespoň jednou týdně – tyto návštěvníky bychom mohli označit za pravidelné plavce. Z dotazníku vyplynulo, […]

Splašková kanalizace bude i v Černovíru

        V březnu 2022 byla zahájena příprava investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“, která vyústila v podání žádosti o podporu na realizaci z Operačního programu životní prostředí. V březnu 2023 byl tento projekt SFŽP schválen k poskytnutí dotace a realizace tak mohla být zahájena. To se následně uskutečnilo předáním staveniště s vybraným zhotovitelem. Objednatelem […]

Demolice objektu v ulici Lukesova byla řádně dokončena

Ke dni 31. 3. 2023 byla s měsíčním předstihem dokončena plánovaná demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova, která byla po uzavření smlouvy o dílo zahájena dne 16. 1. tohoto roku. Jednalo se o stavební akci s provedením nutného bezpečnostního ohraničení prostoru demolice. Současně bylo pro rezidenty přilehlého bytového domu č.p. 325 vyhrazeno dočasné parkování v blízké ulici Husova. […]

Jak bude otevřen sběrný dvůr a Zákaznické centrum o Velikonocích

Sběrný dvůr bude UZAVŘEN v pátek 7. 4. 2023 a v pondělí 10. 4. 2023. V sobotu 8. 4. 2023 bude OTEVŘENO. Zákaznické centrum bude uzavřeno v pátek 7. 4. 2023 a v pondělí 10. 4. 2023. Své záležitosti si můžete vyřídit opět v úterý 11. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení […]

Zákaznické centrum bude uzavřeno

V pátek 31. 3. 2023 bude z technických důvodů uzavřeno Zákaznické centrum TEPVOS. Své záležitosti a vyzvednutí zásilek si můžete vyřídit opět v pondělí 3. 4. 2023 v provozní době. Děkujeme za pochopení. TEPVOS – Zákaznické centrum

Čištění města začíná v březnu

Každý rok s příchodem teplých dnů, připravuje městská společnost TEPVOS, úsek Komunální služby na území města Ústí nad Orlicí blokové čištění komunikací. V letošním roce se začíná 21. 3. 2023. Termín čištění se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách. Provádí se úklid na chodnících, silnicích, parkovištích a cyklostezkách, které využívají obyvatelé a návštěvníci při sportu, vycházce a […]

Výsledná cena tepla za rok 2022

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS zveřejňuje výslednou cenu tepla za rok 2022. Průměrná výsledná cena tepla za rok 2022 činí 1 054,57 Kč/GJ včetně DPH. Cena tepla v roce 2022 byla ovlivněna zejména nárustem ceny zemního plynu na celosvětovém trhu. Ve všech našich kotelnách je zemní plyn jediným zdrojem pro výrobu tepla. Také v roce 2023 […]

Kontejner na oděvy ve sběrném dvoře

Vážení obyvatelé a návštěvníci sběrného dvora, ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme přemístili kontejner na textil do areálu sběrného dvora vedle budovy obsluhy a Re-Use centra. Opakovaně nebyly pytle s textilem vhazovány do kontejneru a docházelo k otevření a navlhnutí obsahu. Pro Diakonii Broumov je takový druh textilu nepoužitelný. Pytle musí být vždy zavázané a […]

PF 2023

Přejeme vám krásné Vánoce plné radostných chvil strávených s vašimi blízkými. Hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2023.Zaměstnanci společnosti TEPVOS, spol. s. r. o.

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Vážení zákazníci, tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2023. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a […]