Kontakt

465 519 844

JAK SE NÁM KOUPE?

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. provedla dotazníkový průzkum mezi návštěvníky Krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí. Dotazníkem byli osobně osloveni ranní i odpolední návštěvníci, celkem 120 mužů a 110 žen. Co jsme zjistili?

Potěšilo nás, že polovina dotazovaných navštěvuje městský bazén alespoň jednou týdně – tyto návštěvníky bychom mohli označit za pravidelné plavce. Z dotazníku vyplynulo, že více než polovina návštěvníků městského bazénu uvádí, že nikdy nečetla návštěvní řád. Důležitá otázka dotazníku zjišťovala, kdy si návštěvníci oblékají plavky – zda v šatně před osprchováním (což není z hygienického hlediska správně), nebo dokonce doma (úplně špatně) nebo po osprchování (správný postup). Odpověď na tuto otázku nás hodně zajímala. Výsledek? Téměř dvě třetiny návštěvníků vstupují do vody v plavkách, které si oblékli doma nebo v šatně před osprchováním. Tento přístup návštěvníků je v rozporu s návštěvním řádem a zhoršuje kvalitu vody, ve které se koupou společně s ostatními návštěvníky. Důsledným umytím mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu, ze sebe každý návštěvník smyje pot a další nečistoty např. po použití toalety. Tyto nečistoty se vážou na chlór ve vodě. Čím více nečistot, tím více vázaného chlóru, který nejen, že je cítit, ale je i zdraví škodlivý. Citlivé osoby a děti mohou mít problémy s dýcháním nebo jim zčervená kůže. Proto apelujeme i na návštěvníky bazénu, aby nám dodržováním základních hygienických zásad pomohly udržet co nejkvalitnější vodu v našem bazéně. Jde zejména o Vaše zdraví a zdraví Vašich dětí.

Dotazník zaznamenal rovněž řadu podnětů k úpravám provozu v městském bazénu. Za všechny podněty děkujeme. Pod touto zprávou odpovídáme na ty nejčastější. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří čtou a následně dodržují návštěvní řád městského bazénu a věříme, že jejich podíl na celkovém počtu návštěvníků poroste. Děkujeme také všem odvážným respondentům, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili. Děkujeme, že nám pomáháte mít o kapku lepší bazén.

Markéta Vojvodíková – TEPVOS, spol. s r. o., marketing a obchod

ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY:

Některé změny jsou závislé na stavebních a dispozičních úpravách, které by mohly souviset s rekonstrukcí Krytého plaveckého bazénu. Do budoucna určitě budeme v případě rekonstrukce zvažovat navrhované podněty. Např. Vysoké schody do vířivky a malý prostor uvnitř. Skříňky bez mincí. Navrhuji odstředivku na plavky. Oddělit deskou místo u vstupu do dámských sprch u velkého vysoušeče. Delší doba pro spuštění sprchy a teplejší voda. Zásuvka pro fénování, když mají svůj fén.

 • Více rozdělených drah ráno. Lepší označení plavecké dráhy pro rychlé a pomalé plavce. – Velikost bazénu má své omezení, a to se týká také rozdělení plaveckých drah. Naši plavčíci jsou poučeni, aby přizpůsobili dráhy především ranním plavcům a také rekreačnímu plavání. Věříme, že si každý plavec najde své místo.
 • Vadí mi vlasy v bazénu. – Každý, kdo má dlouhé vlasy, by měl vstupovat do bazénu se staženými vlasy případně s koupací čepicí. Technologicky nedokážeme vlasy z vody odstranit.
 • Mělo by se zhasínat, když svítí slunce. – Ano souhlasíme s vámi. Poučili jsme naše zaměstnance. Také jsme vyměnili světla nad bazénem za úspornější LED osvětlení.
 • Málo teplá voda ve vířivce a nízká teplota v páře. – Z bezpečnostních důvodů nemůžeme zvýšit teplotu. Prostor musí být přístupný i pro osoby s nemocí kardiovaskulárního systému. Zvýšení teploty by mohlo tyto návštěvníky ohrozit na zdraví.
 • Rozdělit příchod do šaten lavičkou na čistou a špinavou zónu. Jako v ČT a Rychnově. – Tento prostor je omezen velikostí a dispozicí. Prozatím připravujeme označení čisté zóny a rozdělení bychom chtěli zařadit do případné rekonstrukce.
 • Častěji setřít sprchy. Větší čistota (žmolky a vlasy na podlaze). – Podlahu ve sprchách naši zaměstnanci stírají v pravidelných intervalech cca 30 minut. Samozřejmě je můžete požádat o setření i mimo interval.
 • Při uklízení sprch šetrněji s ohledem na návštěvníky (nestříkat na nohy). – Poučili jsme naše zaměstnance a věříme, že se tato situace už nebude opakovat.
 • Rozdělit šatny na muže a ženy. Proto chodí v plavkách do sprchy. – Rozdělení šaten nebudeme dělat. Pro zachování intimity je možné využít převlékací boxy.
 • Ve sprše by byla dobrá sprcha do ruky. – Z důvodu vandalismu (krádeže) nebudeme osazovat další sprchy.
 • Byl by dobrý sušák na vlasy ve sprchách pro ženy. – Fény jsou k zapůjčení na pokladně a sušáky můžete využít v prostoru před pokladnami a vstupu k šatnám.
 • Chybí mýdlo ve sprchách. –Zaměstnanci provádějící úklid mají množství mýdla kontrolovat a doplňovat. Pokud zjistíte, že mýdlo chybí, můžete je upozornit a oni mýdlo doplní.
 • Označit převlékací boxy a lépe navádět návštěvníky (barevné označení). Špatná orientace pro méně časté návštěvníky. – Připravujeme označení a doplnění pro lepší orientaci.

Děkujeme za vaše připomínky a věříme, že změny, které budeme dělat na základě vašich podnětů, budou pro návštěvníky přínosné.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.