Kontakt

465 519 844

Demolice objektu v ulici Lukesova byla řádně dokončena

Ke dni 31. 3. 2023 byla s měsíčním předstihem dokončena plánovaná demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova, která byla po uzavření smlouvy o dílo zahájena dne 16. 1. tohoto roku. Jednalo se o stavební akci s provedením nutného bezpečnostního ohraničení prostoru demolice. Současně bylo pro rezidenty přilehlého bytového domu č.p. 325 vyhrazeno dočasné parkování v blízké ulici Husova. Odstranění stavby probíhalo bez větších komplikací, a to díky vhodným klimatickým podmínkám, a především profesionálnímu přístupu dodavatelské firmy ROZEPOS s. r. o. Demolicí objektu došlo k otevření prostoru z ulice Lukesova do  sousedícího parku za Roškotovým divadlem, ve kterém by měla v blízké době proběhnout kompletní revitalizace území, plánována Městem Ústí nad Orlicí. Děkujeme všem občanům města za respektování bezpečnostních pokynů v průběhu provádění demoličních prací a  věříme, že i tento projekt bude jednou z mnoha provedených akcí vedoucích ke zlepšení veřejného prostoru v našem městě.

TEPVOS – vedení společnosti

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.