Politika jakosti

  • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou službu. Neustále zlepšujeme efektivnost systému managementu jakosti. Naše heslo je – Služby pro naše město.
  • Jakost spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. K jejímu zvyšování budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.
  • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce a aktivní přístup.
  • Kvalitní práce na všech úrovních firmy je zárukou, že poskytujeme kvalitní služby.
  • Všichni zaměstnanci jsou vedeni a motivováni soustavným výcvikem. Zlepšování znalostí a dovedností je prostředek pro zkvalitnění jakosti a přístupu k životnímu prostředí.
  • Zavazujeme se zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a pracovníky pracující pro firmu či v její prospěch.
  • Zavazujeme se být v souladu s platnými právními přepisy vztahujícími se na naši činnost v obecné rovině i v oblasti životního prostředí a také s jinými požadavky, ke kterým se naše firma zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům se kterými chce být v souladu.
  • Usilujeme o – minimalizaci dopadů vlastní činností na životní prostředí – preventivní předcházení znečišťování životního prostředí – snižování spotřeby zdrojů a tím o neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.
  • Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  • Vedení firmy se zavazuje podporovat tuto integrovanou politiku jakosti a životního prostředí včetně vytvoření a přidělení potřebných zdrojů na její plnění a přijímá závazek k účinnému uplatňování této politiky v celé firmě TEPVOS, spol. s r.o.

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×