Kontakt

465 519 844

Politika jakosti

  • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou službu. Neustále zlepšujeme efektivnost systému managementu jakosti. Naše heslo je – Služby pro naše město.
  • Jakost spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. K jejímu zvyšování budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.
  • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce a aktivní přístup.
  • Kvalitní práce na všech úrovních firmy je zárukou, že poskytujeme kvalitní služby.
  • Všichni zaměstnanci jsou vedeni a motivováni odměnami a vzděláváním. Zlepšování znalostí a dovedností je prostředek pro zkvalitnění služeb a přístupu k životnímu prostředí.
  • Zavazujeme se zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a pracovníky pracující pro firmu či v její prospěch.
  • Zavazujeme se být v souladu s platnými právními přepisy vztahujícími se na naši činnost v obecné rovině i v oblasti životního prostředí a také s dalšími požadavky, ke kterým se naše firma zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům se kterými chce být v souladu.
  • Usilujeme o – minimalizaci dopadů vlastní činností na životní prostředí – preventivní předcházení znečišťování životního prostředí – snižování spotřeby zdrojů a tím o neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.
  • Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  • Vedení firmy se zavazuje podporovat zlepšování kvality služeb a životního prostředí včetně vytvoření a přidělení potřebných zdrojů na její plnění a přijímá závazek k účinnému uplatňování v celé firmě TEPVOS, spol. s r.o.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.