Kontakt

465 519 844

Projekt výstavby splaškové kanalizace v Černovíru vstupuje do další etapy

Projekt „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír“, zahájený v dubnu 2023 a realizovaný v rámci Operačního programu životní prostředí s nákladem téměř 91,5 mil. Kč vstupuje do druhé etapy.

„Za sebou máme zřejmě nejnáročnější část stavby. Byl dokončen úsek na Tiché Orlici, zahrnující pokládku kanalizace, vodovodu a napájecích kabelů pod řekou, pod železnicí a krajskou komunikací II/360. Zde nám stály v cestě železobetonové patky původního mostu. S ohledem na hloubku jejich uložení ve břehu řeky muselo být při výstavbě použito speciální pažení – štětové stěny“, vysvětlil Václav Knejp, jednatel městské společnosti TEPVOS.

Právě městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. z Ústí nad Orlicí je objednatelem stavby. Dozor při provádění stavby provádí pražská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Zhotovitelem stavby je MOBIKO Plus, a.s. z Valašského Meziříčí.

„V současné době je stavba připravena na zahájení druhé etapy po skončení zimního období. Jsme rádi, že první etapa byla úspěšně dokončena. Je to důležitý krok pro budoucí včasné dokončení díla, které od 1. listopadu 2024 poskytne napojení na splaškovou kanalizaci pro 157 nemovitostí s 543 obyvateli v městské části Černovír, ale i dalších lokalitách“, dokončil Václav Knejp.

Projekt „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír“ reaguje na potřebu splnit legislativní povinnost v oblasti likvidace splaškových vod a ze 70% je hrazen z dotačních prostředků. Některé okrajové části města Ústí nad Orlicí tak budou v rámci projektu připojeny na městskou kanalizační síť, což zvýší komfort bydlení v daných lokalitách a podpoří dlouhodobou udržitelnost kvality životního prostředí.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.