Komunální služby

LOGA-02

Úsek Komunální služby (KS) zajišťuje pro Město Ústí nad Orlicí údržbu městského mobiliáře. Nátěry a opravy laviček, houpaček, úklid v parcích, vyvážení a opravy košů a údržba veřejných vodotrysků. Profesionální péči o městskou zeleň a čistotu města, letní a zimní údržbu komunikací, správu městských hřbitovů, servis veřejného osvětlení a svislé světelné signalizace, provoz Sběrného dvora a mobilních kontejnerů na odpad. Výlep plakátů a vyvěšení reklamy na sloupech veřejného osvětlení (horizonty). Také od roku 2014 provozuje parkovací systém po technické a organizační stránce.

Posláním úseku je údržba komunikací, údržba zeleně, správa veřejného osvětlení a světelné signalizace, provoz Sběrného dvora, správa hřbitovů, vylepení plakátů, správa parkovacího systému, všechny činnosti úseku Komunální služby jsou vykonávány na území města Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku: Udržovat město Ústí nad Orlicí hezké, čisté, bezpečné.

DSC_2023

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×