Kontakt

465 519 844

Značení hrobů

Vážení návštěvníci hřbitova, v souladu se Zákonem o pohřebnictví a Řádem veřejných pohřebišť budou do konce roku 2024 označena hrobová místa na veřejném pohřebišti „Na Hýbli“ (hřbitov u zahradnictví) štítky s číslem hrobového místa. Jedná se o malé plastové štítky, které správce pohřebiště městská společnost TEPVOS umístí na zadní stranu každého hrobu. Prosíme nájemce o strpění těchto štítků na svém hrobovém zařízení. V žádném případě je neodstraňujte, ani nepřemisťujte.

Děkujeme za pochopení. TEPVOS – úsek Komunální služby

vzor štítku pro označení hrobového místa

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.