Kontakt

465 519 844

Změna dlouhodobého srážkového normálu

Divize Vodohospodářské služby městské společnosti TEPVOS oznamuje, že od 1. 10. 2022 dochází ke změně výpočtu srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření. Nový výpočet bude ve fakturaci dotčených odběrných míst, pro které je v § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, zakotvena povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, uplatněn v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutné uzavírat dodatky k odběratelským smlouvám.

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav (ČHÚ). Podle sdělení ČHÚ činí dlouhodobý srážkový normál za období 1991 až do 2020 v oblasti spadající do působnosti městské společnosti TEPVOS 729,5 mm/rok, tedy 0,7295 m/rok.

TEPVOS – Vodohospodářské služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.