Kontakt

465 519 844

Zimní údržba v Ústí nad Orlicí

Údržbu provádí úsek Komunální služby městské společnosti TEPVOS podle „Operačního plánu zimní údržby“ a Nařízením Města Ústí nad Orlicí, kde je rozvržen časový harmonogram úklidu komunikací a chodníků podle jejich priorit v reakční době od 4 do 72 hodin. Na webu tepvos.cz jsou v mapové příloze vyznačeny komunikace zahrnuté do údržby a úseky v zimním období neudržované.

Provoz zimní údržby řídí dispečer, který sleduje vývoj a předpovědi počasí a monitoruje sjízdnost komunikací. Následně eviduje veškeré výjezdy techniky a pracovníků ručního úklidu. Pohotovost a případná doba výjezdu je ve všedních dnech od 4:00 do 21:00 hod, o víkendech a ve svátcích od 6:00 do 19:00 hod. Úklid komunikací a chodníků je zajišťován 4 nákladními vozidly, 1 traktorem a 3 komunálními multifunkčními stroji. K ručnímu čištění se používá sněhová fréza a 2 ruční motorové kartáče.  Po výjezdu techniky, zajišťují pracovníci s ručním nářadím, dočišťování špatně přístupných míst. Na strmých úsecích komunikací jsou od listopadu umísťovány kontejnery se štěrkovým posypem v celkovém počtu 28 ks. Celkově úsek Komunální služby udržuje cca 75 km silnic a 60 km chodníků.

Všichni zaměstnanci úseku Komunální služby pracují s maximálním nasazením a dělají vše pro sjízdnost a schůdnost v Ústí nad Orlicí. Nemohou být najednou na všech místech, a proto je důležité, když si každý uklidí před svým domem. Při větším množství sněhu pomůžeme sobě i svému okolí.

TEPVOS – Komunální služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.