Kontakt

465 519 844

Víte, kdy začíná topná sezóna?

Máme za sebou září a podle platné legislativy začala tzv. „topná sezóna“. Topná sezóna v České republice podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., oficiálně začíná po 1. září a povinnost dodavatele tepla zatopit nastává v případě, že průměrná teplota venkovního vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech klesne pod +13°C, a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Průměrnou teplotou je nazýváno vyhodnocení měření, které se provádí v 07:00 ve 14:00 a ve 21:00 hodin, kdy ve 21:00 se použije dvakrát a součet těchto teplot se dělí 4.

V letošním roce začala topná sezóna později, díky teplým dnům v září. Městská společnost TEPVOS, divize Energetické služby reagovala na příchod ochlazení a dodala svým zákazníkům teplo pro vytápění, i když nebyly splněny podmínky podle vyhlášky. Vytápění v Ústí nad Orlicí začalo 19. 9. 2020 se začátkem prvních chladných dní. Na požádání vlastníka nebo správce budovy jsme samozřejmě připravení zatopit, i když nejsou splněny parametry vyhlášky. Běžně se tak děje zejména u objektů, které obývají převážně starší obyvatelé.

Divize Energetické služby je připravena na topnou sezónu a na požadavky odběratelů. Pravidelné kontroly, zajištění včasného servisu při poruchách a rychlé odstranění problému jsou jistotou pro odběratele, že budou mít vždy doma teplo i teplou vodu. Jsme s vámi každý den a zajišťujeme služby pro vaši spokojenost.

 

Městská společnost TEPVOS, divize Energetické služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.