Kontakt

465 519 844

Parkovací karty pro rok 2023

Od 1. 12. 2022 je možné zaslat žádost o Parkovací kartu pro rok 2023. Kartu lze objednat přes elektronický formulář na www.tepvos.cz nebo při osobní návštěvě Zákaznického centra TEPVOS. Vydání karty probíhá do 5 pracovní dnů v Zákaznickém centru městské společnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Na vydání Parkovací karty má nárok pouze REZIDENT nebo ABONENT.

REZIDENT – Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, která je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.

ABONENT – Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

Držitel Parkovací karty má možnost parkování v příslušných zónách A, B, C, D, vymezených nařízením Rady města a uvedených na kartě. Karta platí pouze pro zónu, do které je vydána (např. majitel karty pro zónu B tedy nemůže parkovat v zóně A). Parkovací karta nevyhrazuje parkovací místo a je přenosná.

Pro oboustrannou spokojenost prosíme o dodržení níže uvedeného postupu k vyplnění „Žádosti o vydání Parkovací karty“.

  1. Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který je dostupný na www.tepvos.cz. Formulář můžete vyplnit on – line. Další možností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznickém centru TEPVOS. Karta bude připravena k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den od předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván k jejímu vyzvednutí v určenou dobu.
  2. Při převzetí karty je žadatel povinen předložit tyto doklady (dle nařízení Rady města):
  • občanský průkaz s trvalým pobytem nebo doklad o vlastnictví nemovitosti v příslušné zóně,
  • u podnikatelských subjektů doklad o sídle nebo provozovně v příslušné zóně
  • technický průkaz od vozidla, ke kterému má vlastnický vztah nebo je jeho provozovatelem.
  • Parkovací karta bude vydána současně při uhrazení stanovené ceny vydávané karty nebo její poměrné části v hotovosti v Zákaznickém centru TEPVOS (cena se hradí za každý započatý měsíc platnosti karty).

Případné dotazy k parkovacímu systému nebo k informacím o městské společnosti TEPVOS volejte na 465 519 844 nebo pište mail: tepvos@tepvos.cz.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.