Kontakt

465 519 844

Parkovací karty 2021 – objednání

Od 1. 12. 2020 je možné zakoupit Parkovací kartu pro rok 2021. Kartu lze objednat přes elektronický formulář na www.tepvos.cz nebo při osobní návštěvě Zákaznického centra TEPVOS. Vydání karty probíhá v Zákaznickém centru městské společnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Na vydání Parkovací karty má nárok pouze REZIDENT nebo ABONENT.

REZIDENT – Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, která je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.

ABONENT – Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

Držitel Parkovací karty má možnost parkování v příslušných zónách A, B, C, D, vymezených nařízením Rady města a uvedených na kartě. Karta platí pouze pro zónu, do které je vydána (např. majitel karty pro zónu B tedy nemůže parkovat v zóně A). Parkovací karta nevyhrazuje parkovací místo a je přenosná.

Pro oboustrannou spokojenost prosíme o dodržení níže uvedeného postupu k vyplnění „Žádosti o vydání Parkovací karty“. Žadatel vyplní online formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který je dostupný na www.tepvos.cz. Další možností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznickém centru TEPVOS. Karta bude připravena k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den od předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván k jejímu vyzvednutí v určenou dobu.

Při převzetí karty předloží žadatel povinně tyto doklady (dle nařízení Rady města):

-občanský průkaz s trvalým pobytem nebo doklad o vlastnictví nemovitosti v příslušné zóně,

– u podnikatelských subjektů doklad o sídle nebo provozovně v příslušné zóně

– technický průkaz od vozidla, ke kterému má vlastnický vztah nebo je jeho provozovatelem

Parkovací karta bude vydána současně při uhrazení stanovené ceny vydávané karty nebo její poměrné části v hotovosti v Zákaznickém centru TEPVOS (cena se hradí za každý započatý měsíc platnosti karty).

Případné dotazy k parkovacímu systému nebo k informacím o městské společnosti TEPVOS volejte na 465 519 844 nebo pište mail: tepvos@tepvos.cz.

 

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.