Kontakt

465 519 844

Oprava ventilu na vrtu u Aquaparku

Opakovaně dochází k opravám vodovodního ventil na vrtu u Aquaparku. Opět se jedná o závadu vzniklou neopatrným zacházením a ovládáním ventilu nepřiměřenou silou, kdy došlo k poničení jistící podložky táhla ventilu a k jeho následnému automatickému uzavření. Tento nezámrzný ventil je jemný (a ne zrovna levný) mechanismus, který nelze ovládat nadbytečnou silou. Apelujeme na všechny odběratele vody, aby ventil nepovolovali, ani nedotahovali do krajních poloh silou. Je možné, že bude voda téci i po lehkém dotažení, nejedná se o závadu, pouze dochází k odtoku přebytečné vody z ventilu, proto není nutné ventil dále utahovat.

Voda z tohoto vrtu není oficiálním zdrojem pitné vody a odběr z tohoto místa je na vlastní nebezpečí.

Děkujeme za pochopení.

TEPVOS – úsek Rekreační služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.