Kontakt

465 519 844

Odpad obsahující azbest – omezení příjmu na Sběrném dvoře

V souladu s novými legislativními změnami bude od 1.dubna 2021 nutné odpad, který obsahuje nebezpečnou složku azbest, předávat do Sběrného dvora pouze zabalený tak, aby během jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství vdechovatelných azbestových vláken tzn. např. v igelitových pytlích či jiných neprodyšných obalech. Volně přivezený odpad obsahující azbest nebude do Sběrného dvora přijat.

Azbest je nadále přijímán za poplatek 5Kč/kg a to v max. množství 50 kg. Větší množství je možné ukládat na skládkách, které jsou k tomu určené (např. EKOLA České Libchavy). Pro případný převoz odpadu na skládku v souladu s legislativou si bude možné u obsluhy Sběrného dvora zakoupit vhodný obal – Big Bag.

Děkujeme za pochopení.

TEPVOS – úsek Komunální služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.