Kontakt

465 519 844

Místní poplatky ze psů a za svoz komunálního odpadu

S ohledem na epidemiologickou situaci žádáme všechny plátce místních poplatků, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatku.

Poplatky lze samozřejmě i nadále platit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (omezení provozní doby) a na pokladně Zákaznického centra TEPVOS (Královéhradecká 1566) s běžnou otevírací dobou.

Pro bezhotovostní platbu bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na Finanční odbor na e-mail rehakova@muuo.cz nebo vachova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo 736 516 876 – paní Řeháková a 465 514 210 nebo 739 038 870 – paní Váchová.

Možnosti zjistit variabilní symbol osobně na pokladně městského úřadu, prosíme, využívejte jen v nejnutnějších případech. Pokud vám byl variabilní symbol přidělen v minulých letech, zůstává beze změny. Stejně jako sazba místního poplatku.

Z provozních důvodů se poplatky hrazené v hotovosti budou vybírat až od pondělí 18.01.2021, splatné jsou do konce května.

Městská společnost TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.