Kontakt

465 519 844

Městská společnost TEPVOS oznamuje cenu tepla pro rok 2024

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS již zná průměrnou kalkulovanou cenu tepla, kterou bude účtovat svým zákazníkům v roce 2024. Průměrná kalkulovaná cena tepla dodávaného společností TEPVOS bude v roce 2024 ve výši 771,46 Kč/GJ. Pro porovnání uvádíme průměrnou kalkulovanou cenu pro rok 2023, kdy byla cena kalkulována ve výši 1069 Kč/GJ. Došlo ke snížení ceny přibližně na úroveň kalkulované ceny v roce 2022. Jediným důvodem snížení ceny tepla je snížení vstupních nákladů na výrobu tepelné energie, a to zejména snížení komoditní části ceny zemního plynu a elektřiny. Cena zemního plynu tvoří téměř 75% výsledné ceny tepelné energie. Obě uvedené ceny jsou bez DPH, která bude nově pro rok 2024 ve výši 12%.

Městská společnost TEPVOS pravidelně sleduje stav na mezinárodním trhu s energiemi a podle toho plánuje nákupy. Spolupracuje s největšími dodavateli a správným hospodařením, včasnými opravami a pravidelným dohledem na dispečinku zabraňuje větším ztrátám a poruchám.

Městská společnost TEPVOS – divize Energetické služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.