Kontakt

465 519 844

Městská společnost TEPVOS oznamuje cenu tepla pro rok 2022

Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS již zná průměrnou kalkulovanou (zálohovou) cenu tepla, kterou bude účtovat svým zákazníkům v roce 2022. Průměrná kalkulovaná cena tepla dodávaného společností TEPVOS bude ve výši 948,33 Kč/GJ bez DPH, tzn. 1043,17 Kč vč. DPH 10%. Jediným důvodem zvýšení ceny tepla, ke kterému jsme museli přistoupit po dlouhé době, je navýšení vstupních nákladů na výrobu tepelné energie, a to zejména velmi razantní navýšení ceny zemního plynu na světovém trhu. Cena zemního plynu totiž tvoří téměř 70% výsledné ceny tepelné energie a nemáme tak jinou možnost, jak tuto situaci řešit.

Letošní navýšení ceny zemního plynu se v žádném případě netýká ceny tepla dodaného v roce 2021. Jinými slovy, teplo dodané v roce 2021 bude fakturováno za původně zveřejněné ceny.

Pravidelně sledujeme vývoj na trhu s energiemi a pokud dojde v průběhu roku 2022 k významnému snížení ceny zemního plynu, které energetičtí analytici předpokládají, dá se očekávat i snížení ceny tepelné energie pro rok 2023 a další období.

Letošní situace je z mnoha důvodů výjimečná, ale takto vysoké, bezprecedentní zdražení elektřiny a plynu otřásá celou společností. Bohužel se nevyhýbá ani nám a nezbývá tak než doufat, že tento stav pomine a budeme moci vše vrátit do obvyklých kolejí.

Divize Energetické služby – TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.