Kontakt

465 519 844

Kácení zeleně na hřbitově

V letošním roce proběhne na městském hřbitově Na Hýbli další část revitalizace zeleně, tzn. kácení přestárlých tújí a následná náhradní výsadba. Kácení proběhne v období vegetačního klidu, a to ve dvou etapách. V první březnové etapě budou odstraněny vytipované dřeviny menších průměrů. Koncem roku pak proběhne druhá etapa, kdy budou pokáceny vybrané túje většího vzrůstu.

V souvislosti s tímto vyzýváme nájemce hrobových míst k odstranění dřevin, k jejíž výsadbě nedal provozovatel pohřebiště souhlas. Jedná se hlavně o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků, tedy i o túje, tisy apod. Pokud tak nájemce do 31.října 2023 neučiní, odstraní tyto dřeviny provozovatel pohřebiště.

Dále žádáme občany, aby bez souhlasu provozovatele hřbitova neprováděli výsadby vzrostlé zeleně na pronajatém hrobovém místě a ani v jeho okolí. Tímto jednáním porušujete nejen Řád veřejných pohřebišť a Smlouvu o nájmu hrobového místa, ale navíc tím zbytečně zatěžujete budoucí rozpočty města. Až tyto dřeviny vyrostou budou poškozovat okolní hroby a budou muset být opět nákladně odstraňovány.

Děkujeme za pochopení.

TEPVOS – úsek Komunální služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.