Kontakt

465 519 844

Invalidé nepotřebují Parkovací kartu

Městský parkovací systém v Ústí nad Orlicí se řídí Nařízením Města Ústí nad Orlicí 3/2020, které zahrnuje výjimky pro parkování zdarma. Níže je uvedeno znění:

„Na místních komunikacích nebo jejich úsecích uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení mohou parkovat zdarma viditelně označená vozidla Města Ústí nad Orlicí, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských sborů, zdravotnických služeb a vozidla označená parkovacím průkazem označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7).“

Pokud je vozidlo označeno podle uvedené výjimky, nemusí být již označeno jinou Parkovací kartou pro danou zónu nebo oblast. Je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost při parkování na místech se značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Zde musí každý řidič vč. výše řidičů uvedených vozidel označit vozidlo časem příjezdu. Stačí napsat na lísteček časový údaj a viditelně umístit za přední sklo. Dále pak výjimka neplatí při parkování na parkovištích vyhrazených jiným vozidlům, než vozidlům přepravujícím osobu těžce zdravotně postiženou.

Městská společnost TEPVOS

VZOR – průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.