Kontakt

465 519 844

Demolice objektu v ulici Lukesova

Upozorňujeme tímto občany města, že dne 16. 1. 2023 budou zahájeny přípravné práce na dlouhodobě plánované demolici objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí. Objekt se nachází na podměstí Ústí nad Orlicí ve vnitřním intravilánů města v plně zastavěném území v ul. Lukesova s oboustrannou blízkou okolní zástavbou. Demolici stavby bude provádět na základě uskutečněného výběrového řízení firma ROZEPOS s.r.o. z Tábora a objekt by měl být odstraněn do konce měsíce dubna. Prostor demolice bude od přilehlého parku i ulice Lukesova oddělen provizorním bezpečnostním oplocením, přičemž v ul. Lukesova by měla být zachována plná průjezdnosti po celou dobu provádění prací.  K dopravnímu napojení staveniště bude sloužit i přilehlá komunikace u sousedního bytového domu č.p. 325 a pro rezidenty tohoto domu bude po dobu demolice dočasně vyhrazeno náhradní parkování v nedaleké ul. Husova v rozsahu pěti parkovacích míst. Prosíme občany o respektování bezpečnosti, dodržování zákazů vstupu v dané lokalitě, o pochopení a trpělivost při přivádění uvedených demoličních prací. 

TEPVOS – správa společnosti    

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.