Kontakt

465 519 844

Cyklostezku u Černovíru uzavřou stavební práce

Začíná stavební akce „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí, Černovír“, která pěším, cyklistům i motoristům i vlastníků nemovitostí přinese různá omezení. Omlouváme se on-line bruslařům, že po dobu výstavby na cyklostezce může dojít k různým problémům a omezením. S dokončením akce bude provedena kompletní obnova asfaltových povrchů.

V letošním roce bude realizována v pěti etapách a to v Oldřichovicích v ul. Letohradská II/360 od křižovatky s ul. Boženy Němcové, chodník na Hutvald, celá oblast Na Tiché Orlici, cyklostezka do Černovíru a spodní část Černovíru u Tiché Orlice. V roce 2024 bude prováděna výstavba kanalizace v Černovíru.

První etapa potrvá od 22. 5. do 18. 6. 2023 a bude se týkat chodníku od odbočky na letiště po č.p. 41 Na Tiché Orlici. Tato etapa si vyžádá úplnou uzavírku tohoto chodníku od odbočky na letiště směrem na Černovír (viz obrázek).

Druhá etapa začne 12. 6 a ukončena bude 9. 7. 2023 a přinese částečné omezení silnice II/360 od křižovatky s ulicí B. Němcové po odbočku na letiště. Současně ke kanalizačnímu potrubí bude přiložen nový vodovodní řad a nemovitosti budou na něj přepojeny. Uzavření bude probíhat s úsekovým uzavřením. Doprava bude řízena semafory nebo pracovníky stavby.

Třetí etapa začne 24.6.2023 a ukončena bude 29.10.2023 a bude se týkat Hutvaldu, všech nemovitostí v ul. Na Tiché Orlici. Současně ke kanalizačnímu potrubí bude přiložen nový vodovodní řad pro zásobování nemovitostí za tratí ČD.

Čtvrtá etapa cyklostezka z Hutvaldu do Černovíru bude zahájena 26.6. a ukončena 20.8.2023.

Pátá etapa v letošním roce bude zahájena 16.10 a ukončena 15.12.2023 a bude se týkat realizace spodní části Černovíru na levém i pravém břehu řeky Tiché Orlice.

V příštím roce bude realizace prováděna v Černovíru a stavebně bude celá akce ukončena do 30.10.2024.

Zhotovitel stavby bude podle postupu prací vždy v předstihu informovat všechny dotčené vlastníky nemovitostí o termínu realizace a omezení užívání, příjezdu a realizaci odbočení pro kanalizační přípojky. Do té doby bude možno ještě uplatnit případnou změnu v umístění podle projektová dokumentace kanalizační přípojky pro nemovitost.

Během pěti stavebních etap má být postaveno přes sedm tisíc metrů kanalizačního potrubí, 5 čerpacích stanic na odpadní vody a výhledově napojeno víc než pět set obyvatel na kanalizaci tak, aby likvidace splaškových vod již probíhala v souladu s příslušnou legislativou. V současné době zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytyčování stávajících podzemních vedení a dalších souvisejících činností a povolení k zahájení prací dne 29.5.5023 na etapě č.2 chodníku na Hutvald podél II/360. Na akci „ORLICKÉ CYKLOKLÁNÍ“ bude dne 24.6.2023 průjezd do Cakle zajištěn.

Investorem stavby je městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. a celkové náklady představují 92 milionu korun. Financování je zajištěno z rozpočtu společnosti a získané dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 64 milionu korun. Podrobnější informace najdete na https://tepvos.cz/kanalizace-cernovir/. Děkuje všem uživatelům komunikací a vlastníkům nemovitostí za pochopení a trpělivost při realizaci této akce a věříme, že akce bude zdárně dokončena ke spokojenosti nás všech.

Vodohospodářské služby – TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.