Kontakt

465 519 844

Co přinesla Orlice?

Máte rádi procházky po březích naší Tiché Orlice? Krásná řeka s přírodou v jejím okolí je pro turisty příjemným místem k procházkám. Stále častěji se řeka potká s nezodpovědnými lidmi, kteří si pletou řeku s popelnicí. Do řeky házejí předměty, které do ní nepatří. Ojeté pneumatiky z osobních automobilů i traktorů, různé kovové součástky a hromady plastů. Příroda si s odpadem nedokáže poradit, proto máme Sběrný dvůr, kam můžeme odpad uložit (nejlépe roztříděný na dřevo, plast, kov, pneumatiky, papír, nebezpečný odpad a elektro odpad).

Skupina vodáků z Ústí nad Orlicí a okolí se rozhodla jako každý rok na začátku října uklidit břehy Tiché Orlice. Na loďkách propluli kolem tajemných břehů, kde našli odpad, kterým naplnili pytle a vytvořili na březích hromady k odvozu. Za nelehkou práci patří vodákům velký dík. Vážíme si jejich aktivity pro zlepšení místa, kde žijeme. Úsek Komunální služby odvezl připravený odpad do Sběrného dvora, kam patří.

Je potřeba chránit životní prostředí a je důležité začít u sebe v našich bytech, domech, na našich pozemcích. Dále můžeme uklidit město, ve kterém žijeme a kde jednou budou žít i naše děti. Cílem nás všech je předat dětem místo, kde jim poteče čistá voda, příroda nebude zavalená odpadem a procházky nebo turistika budou příjemně stráveným časem v pěkném prostředí.

Děkujeme všem obyvatelům i návštěvníkům našeho města Ústí nad Orlicí, že myslí na budoucí generace a neukládají odpad mimo určená místa.

Městská společnost TEPVOS, úsek Komunální služby

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.