Kontakt

465 519 844

Cena vodného a stočného pro rok 2022

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2022. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou tzn. regulovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2022 byla stanovena podle těchto pravidel takto:

Cena platná od 1. 1. 2022:

                                                                                              Cena bez DPH                          Cena s DPH 10 %

Voda pitná (vodné)                                                      31,18 Kč/m3                                   34,30 Kč/m3      

Voda odpadní (stočné)                                               51,43 Kč/m3                                   56,57 Kč/m3      

Celkem                                                                               82,61 Kč/m3                                   90,87 Kč/m3      

Výsledná cena musí podle platné legislativy generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a dále pak na pravidelnou povinnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě vč. splácení úvěrů a úroků z nich. Z těchto zdrojů je také financován další nutný rozvoj celé sítě.

Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH 10% činí 90,87 Kč za 1 m3,  tj. 11,2 %. Jeho hlavním důvodem je výrazný nárůst ceny elektrické energie, která podstatně ovlivňuje zejména náklady na čištění odpadních vod. V menší míře se pak na navýšení cen podílí i výše zmíněné povinné generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV. Jsme si vědomi, že v současné nelehké situaci je pro naše zákazníky tento krok nepříjemný, ale současný stav v celé společnosti dopadá i na nás. Takto razantní a bezprecedentní navýšení cen energií nelze vykompenzovat úsporou jiných provozních nákladů a nemáme tedy jinou možnost jak tuto situaci řešit.

Přes toto navýšení, dle dostupných zdrojů, se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp – jednatel společnosti TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.