Kontakt

465 519 844

Parkovací systém

Město Ústí na Orlicí vydalo Nařízení o placeném stání na místních komunikacích (uvedeno níže). Základem městského parkovacího systému je princip placeného stání v nejvíce vytížených lokalitách. Nastavení systému cen má za cíl regulovat parkování ve prospěch krátkodobého stání. Parkovací místa jsou vybavena parkovacími automaty. V parkovacích automatech je možné zaplatit mincemi nebo platební bankovní kartou, hodinkami a dalšími bezkontaktními metodami. Návod na platbu je uveden přímo na automatu. Je potřeba sledovat displej s informacemi jak postupovat. V případě hlášení technické poruchy automatu volejte 465 519 844 v pracovní době Zákaznického centra.

Provozovatelem parkovacího systému je městská společnost TEPVOS, která zajišťuje provoz po technické a organizační stránce, tržby za parkování jsou příjmem města. Primárním účelem zavedení parkovacího systému není tvorba zisku, jsou vybrané prostředky použity ve prospěch občanů, zejména na investice města do oprav komunikací a chodníků.

POSTUP PLACENÍ V PARKOVACÍM AUTOMATU

PARKOVÁNÍ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

Krátkodobé stání s parkovacím kotoučem je vyhrazeno pro stání zdarma – max. doba parkování zdarma 30 min. (vyhrazená parkovací místa na Mírovém náměstí, v ul. Hakenova a ul. TGM, ul. Dělnická, ul. Příkopy, ul. Tvardkova, ul. Na Štěpnici) a max. doba parkování zdarma 60 min (vyhrazená parkovací místa v prostoru parku Kociánka). Je nutné vhodným způsobem viditelně označit dobu začátku parkování např. na lístkem označeném časem příjezdu.

PARKOVÁNÍ S APLIKACÍ PARKSIMPLY

Od 1. 11. 2022 je parkovací systém v Ústí nad Orlicí rozšířen o platbu parkovného přes mobilní aplikaci ParkSimply. Parkovací automaty jsou označeny na boční straně QR kódy. Při načtení některého QR kódu čtečkou v telefonu si jednoduše otevřete aplikaci na webovém prohlížeči nebo budete přesměrování na Google Play nebo App Store, kde si aplikaci můžete zdarma stáhnout.  Pokud si však načtete QR kód určený pro mobilní aplikaci čtečkou QR kódů přímo v aplikaci ParkSimply, automaticky se Vám doplní parkovací zóna, ve které se nacházíte. Dále pokračujete podle pokynů na obrazovce, které vedou po zadání registrační značky (můžete si do aplikace uložit i více RZ) a doby parkování k zaplacení parkovného prostřednictvím platební karty přes platební bránu ČSOB (zde si můžete platební kartu uložit) nebo Apple Pay.

Používání této platební metody, šetří čas při platbě parkovného a parkovné můžete uhradit nebo prodloužit i na dálku. Aplikace Vás automaticky upozorní na končící platnost parkovacího lístku. Aplikace ParkSimply patří mezi nejrozšířenější aplikace k placení parkovného v ČR. Daňový doklad si můžete vytisknout na www.parkovacilistek.cz. Více informací najdete na www.parksimply.cz.

PARKOVÁNÍ S PARKOVACÍ KARTOU
Držitel Parkovací karty má možnost parkování v příslušných zónách A, B, C, D vymezených nařízením Rady města (vloženo na konci této stránky), uvedených na kartě. Parkovací karta nevyhrazuje parkovací místo, je přenosná a platná pouze v zóně, pro kterou je vydaná. Parkovací kartu si může zakoupit pouze REZIDENT nebo ABONENT. ABONENT není zaměstnanec, parkovací kartu pro zaměstnance může zakoupit pouze zaměstnavatel. Parkovací karta je vydávána na kalendářní rok a může být použita pouze v zóně uvedené na kartě.

Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který je dostupný na www.tepvos.cz. Formulář můžete vyplnit on – line. Další možností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznickém centru TEPVOS, Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01. Karta bude připravena k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den od předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván k jejímu vyzvednutí v určenou dobu. 

FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ PARKOVACÍ KARTY

Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, která je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.
Cena karty: 

zóna A – 600 Kč/rok

zóna B, C, D, – 300 Kč/rok

Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti a současně je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.

Cena karty: 

zóna A – 5 000 Kč/rok

zóna B, C, D – 3 000 Kč/rok

Parkovací karta se vydává na kalendářní rok případně na jeho část od data vydání do konce kalendářního roku. Cena parkovací karty na dobu kratší, než jeden rok e stanovena na:

zóna A – 500 Kč/na každý i započatý měsíc

zóna B, C a D – 300 Kč/ na každý i započatý měsíc

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

Parkovací místo vyhrazené pro konkrétní vozidlo, podléhá dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, povolení silničního správního úřadu. K vydání povolení je třeba doložit souhlas vlastníka místní komunikace tj. Města Ústí nad Orlicí, Policie ČR DI a zaplacení správního poplatku za vydání povolení.
Po vydání povolení je uživatel vyhrazeného parkovacího místa povinen dle Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zaplatit poplatek za užívání tohoto místa dle platného ceníku. Na vydání povolení vyhrazeného parkovacího místa není právní nárok.

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ

NAŘÍZENÍ O PLACENÉM STÁNÍ

JEDNORÁZOVÉ PARKOVACÍ HODINY (KE STAŽENÍ A TISKU)

ORIENTAČNÍ MAPA K PARKOVACÍMU SYSTÉMU

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.