Kontakt

465 519 844

Změna sazby DPH u vodného a stočného

S účinností od 1. května 2020 vstoupí v platnost zákonné opatření, na základě kterého dojde u vodného a stočného ke snížení daně z přidané hodnoty ze současných 15% na nově platných 10%.

Pro zákazníky to znamená faktické snížení ceny vodného a stočného, které platili od 1. 1. 2020. Konkrétně tedy od 1. 5. 2020 odběratelé v Ústí nad Orlicí zaplatí 79,37Kč za 1 m3 spotřebované vody, namísto doposud fakturovaných 82,97Kč. Částka vodného a stočného bez DPH se nemění, mění se pouze výše daně z přidané hodnoty.

Fakturační program zahrne změnu ceny do vyúčtování automaticky, obdobně jako při změně ceny k 1. 1. 2020.

Informace o platných cenách vodného a stočného najdete ZDE.

Vedení divize Vodohospodářské služby – městské společnosti TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.