Projekty

Projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ byl ukončen v červenci 2015.

REKONSTRUKCE KANALIZACE A ČOV V ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE CELOSTÁTNĚ STALA VODOHOSPODÁŘSKOU STAVBOU ROKU 2015

V Praze převzal dne 22. 3. 2016 Ing. Václav Knejp, jednatel městské společnosti TEPVOS ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2015“, které uděluje Svaz vodního hospodářství ČR pod záštitou Minsterstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Odborná komise vyhodnotila stavbu “Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV” v kategorii I., podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč. 

Projekt, který získal ocenění, byl největším investičním projektem města Ústí nad Orlicí v jeho novodobé historii. Jsem hrdý na zaměstnance společnosti TEPVOS i partnerských firem, kteří dokázali úspěšně realizovat všechny náročné stavby a úpravy, které projekt vyžadoval. Díky jejich šikovnosti a díky finančním prostředkům poskytnutým Evropskou unií máme dnes v Ústí nad Orlicí dostatečně dimenzovanou kanalizační síť a splňujeme legislativní předpisy v oblasti čištění odpadních vod“, uvedl Ing. Václav Knejp, jednatel městské společnosti TEPVOS.

V rámci projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ bylo proinvestováno 687 miliónů Kč. Rekonstruováno bylo 5,9 km kanalizačních stok, vybudováno 21,8 km nových kanalizačních stok a 25 čerpacích stanic. Rekonstruovány byly vodovodní řady v délce 5 km, hlavní čerpací stanice a čistírna odpadních vod. Řada ulic a chodníků na území města má díky projektovým pracím nový povrch.

Práce na projektu trvaly deset let a díky jejich dokončení má město Ústí nad Orlicí moderní vodohospodářskou infrastrukturu, která je připravena sloužit občanům města řadu dalších desetiletí. Velmi náš těší získané ocenění – jsme rozlohou a počtem obyvatel spíše menší město a toto prosazení se v těžké konkurenci výrazně větších sídel svědčí o tom, že i u nás v Ústí umíme připravit a realizovat velké, smysluplné projekty“, dokončil Václav Knejp.

Městská společnost TEPVOS poskytuje vodohospodářské, energetické, komunální a rekreační služby občanům a firmám města Ústí nad Orlicí již déle než patnáct let. Ve městě patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a svůj zdravý patriotismus projevuje podporou nejrůznějších kulturních a sportovních aktivit na území města.

Čistírna odpadních vod v Ústí nad Orlicí po rekonstrukci květen 2015

 

timthumb

Čistírna odpadních vod před rekonstrukcí 2010

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×