Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod se nachází v obci Dolní Libchavy. Zajišťuje čištění odpadních vod pro Ústí nad Orlicí, Dlouhou Třebovou a Libchavy.
V roce 2015 byl dokončen projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a je podle finančního objemu druhým největším projektem v Pardubickém kraji podpořeným z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí. Náklady celého projektu činily cca 687 mil. Kč bez DPH, přičemž městská společnost TEPVOS obdržela na projekt dotaci dosahující 495 mil. Kč. Cílem projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod, tzn. vybudovat 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovat cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čistírnu odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Všechny tyto závazné parametry byly realizací splněny.
Stručnou charakteristiku hlavních objektů Čistírny odpadních vod najdete ZDE.

LETECKÝ POHLED NA ČOV


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×