Vodohospodářské služby

loga-02-nggid0262-ngg0dyn-200x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Divize Vodohospodářské služby provozuje vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Ústí nad Orlicí. Organizačně je členěna na 3 úseky: Úsek vodovody, Úsek kanalizace a ČOV, Úsek vodohospodářských služeb.
Hlavní pracovní činností divize VS je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Na vodovodní síť v délce cca 84 km je připojeno téměř 100 % obyvatel obce. Na stokovou síť v délce cca 64 km zakončenou čistírnou odpadních vod je napojeno cca 95 % obyvatel obce. Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK.

Poslání divize je výroba a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v obci Ústí nad Orlicí. Likvidace odpadních vod ze septiků a jímek od občanů obce a z blízkého okolí. Výroba elektrické energie spalováním bioplynu, který vzniká jako vedlejší produkt v procesu čištění odpadních vod.
Cílem divize je zajistit kvalitní, cenově dostupnou dodávku pitné vody a plynulé odvádění a čištění odpadních pro občany města.

20140924_120236

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×