Kontakt

465 519 844

Pokračují přípravy na výstavbu splaškové kanalizace v Černovíru

Vážení vlastníci nemovitostí, budoucí odběratelé a občané,

v březnu 2022 společnost TEPVOS zahájila projektovou přípravu investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“. Současně s realizací projektu byly zahájeny geodetické práce, geologický průzkum a s tím spojená různá místní šetření a jednání. Děkujeme vám za zpřístupnění pozemků a nemovitostí.

Dalším krokem pro úspěšnou realizaci celého projektu je získání potřebných informací k vlastní realizaci přípojek jednotlivých nemovitostí.  Je pro nás z tohoto důvodu důležitá spolupráce s obyvateli a vážíme si odpovědí a podnětů, které nám budete zasílat prostřednictvím dotazníku, který bude v krátkém čase distribuován do schránek dotčených nemovitostí. Následné vybudování kanalizační přípojky vlastníkem nemovitosti je pak nezbytným krokem k úspěšnému dokončení projektu.

Celkem by mělo být nově napojeno na kanalizaci 543 obyvatel. Postaveno kanalizační potrubí v délce 7 276 m. Součástí akce je též vybudování 5 čerpacích stanic na odpadní vody, celoplošná obnova krytů dotčených komunikací a vybudování kanalizačního odbočení pro jednotlivé nemovitosti pod veřejným prostranstvím k hranici soukromých pozemků.

Věříme, že důsledná příprava celého projektu pomůže jeho snadnější a bezproblémové realizaci.

Děkujeme za zájem a rychlé vrácení vyplněného dotazníku a uvítáme také vaše případné dotazy k realizaci celého projektu.

Podrobné informace k projektu najdete na webu tepvos.cz v divizi Vodohospodářské služby.

Ing. Václav Knejp – jednatel společnosti TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.