Správa hřbitovů

Vlastník pohřebišť Město Ústí nad Orlicí, na základě článku 1. řád_veřejného_pohřebiště ze dne 15. 7. 2013 a na základě mandátní smlouvy ze dne 24. 10. 2002, pověřil správou pohřebišť společnost TEPVOS, spol. s r. o.

Městská společnost TEPVOS tímto zajišťuje správu a údržbu hřbitovů v Ústí nad Orlicí, Černovíru, Hylvátech, Kerharticích a Knapovci. Dále pro vlastníka zajišťuje nájemní smlouvy na nová hrobová místa.

Hlavní správu hřbitovní agendy a prodloužení smluv zajišťuje paní Petra Wregerová v kanceláři Zákaznického centra TEPVOS na adrese Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01, telefon 465 519 845.

Individuální péče o hroby

Je pro Vás péče o hrob, hrobku či pietní místo časově náročná? Potřebujete zajistit úklid, odstranění plevele, výsadbu květin, připravit sváteční výzdobu nebo provést drobné stavební práce? Obraťte se na nás a my Vám zajistíme jednorázovou nebo dlouhodobou komplexní péči o Vaše hrobové místo na všech hřbitovech spadajících pod správu města Ústí nad Orlicí. Bližší informace a ceník ZDE..

Informace pro zájemce o hrobové místo

  • Za účasti pracovníka TEPVOS, spol. s r.o. si zájemce vybere z nabídnutých hrobových míst.
  • Zájemce předá pověřenému pracovníkovi TEPVOS, spol. s r.o. kontaktní údaje za účelem vyhotovení nájemní smlouvy. Kontaktní údaje lze nahlásit na tel.: 465 525 579.
  • Zájemce obdrží 3 páry nájemní smlouvy, které podepíše a doručí zpět na adresu sídla společnosti. Současně zaplatí nájemné a poplatek za služby spojené s nájmem.

Poplatky za nájem a za služby spojené s nájmem hrobových míst.

Poplatky se stanovují na dobu deseti let

Hřbitov Ústí nad Orlicí

Položka Nájem Služby Celkem
Vsypová loučka 6,50 Kč / místo 860,- Kč / místo 866,50 Kč / místo
Kolumbárium 1 625,- Kč / místo
Urnový háj 88,20 Kč / 1,26 m2 879,80 Kč / 1,26 m2 968,- Kč / 1,26 m2
Hrob 70,- Kč / m2 575,- Kč / m2 645,- Kč / m2

Hřbitov Kerhartice a Hylváty

Položka Nájem Služby Celkem
Urnový háj 88,20 Kč / 1,26 m2 829,80 Kč / 1,26 m2 918,- Kč / 1,26 m2
Hrob 70,- Kč / m2 450,- Kč / m2 520,- Kč / m2

Hřbitov Knapovec a Černovír

Položka Nájem Služby Celkem
Urnový háj 88,20 Kč / 1,26 m2 804,80 Kč / 1,26 m2 893,- Kč / 1,26 m2
Hrob 70,- Kč / m2 325,- Kč / m2 395,- Kč / m2

Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×