Pojmy v teplárenství

DSC_0061

Pojmy v teplárenství

Teplo – je jak známo fyzikální veličina, ale také důležitý pocit tělesného blaha. Teplo dodávané divizí Energetické služby je z kotelen, které jsou vybaveny moderními kondenzačními kotli a v některých případech i kogenerační jednotkou. Vytápění a dodávka teplé vody do domácností a dalších objektů v Ústí nad Orlicí je jednou z nejdůležitějších služeb divize.

Centrální zásobování teplem (CZT) – představuje ekologický a spolehlivý způsob vytápění. Teplo vyrobené v teplárně je potrubím dopraveno do jednotlivých objektů, zpravidla v rámci celých městských čtvrtí.

Teplárny plynové, nebo kombinované teplárny s kogeneračními jednotkami v rámci sítě centrálního zásobování teplem umožňují flexibilní a energeticky efektivní způsob využití odpadního tepla.

Pro uživatele představuje centrální zásobování teplem bezstarostný způsob dodávky energie. Centrální zdroj tepla v rámci sítě je oproti malým topným systémům v jednotlivých domácnostech mnohem praktičtější a efektivnější. Účinné spalování a pokročilé čištění zplodin snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Kondenzační kotel – Kondenzační kotel je plynový kotel, který pomocí tzv. kondenzačního výměníku využívá laicky řečeno odpadní teplo ze spalin. Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem do vnějšího ovzduší. V kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné vody z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě. Můžeme říct, že se tato vratná voda v kondenzačním výměníku vlastně předehřívá. Tyto kotle mají tím pádem větší účinnost než kotle bez kondenzace. Podmínkou je však, aby byl vhodně navržen topný systém, protože největší účinnost mají tyto kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle do 50 °C.

Kogenerační jednotka – Kombinované zařízení, ve kterém se vyrábí elektrická energie a teplo zároveň při účinnosti cca 90%. Jedná se o spalovací motor, který roztáčí elektrický generátor a vyrábí tak elektrický proud. Provozem spalovacího motoru vzniká odpadní teplo (z chlazení, z výfuků, z oleje). Toto odpadní teplo společnost TEPVOS vykupuje za výhodnou cenu a používá jej ve své soustavě vytápění. Pokud je aktuálně nízká spotřeba tepla, akumuluje se ve speciální nádrži o objemu 180.000 m3, aby byla následně využita v případě vyšší spotřeby.

Rozvod tepelné energie – primární teplovody – soubor zařízení pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům. Nejčastěji je použito předizolované potrubí. Firma TEPVOS aktuálně instaluje zásadně vyšší třídu a to tzv. dvojitě izolované potrubí. Tepelné ztráty takového potrubí nepřekročí 2%.

Objektová předávací stanice (OPS) – předávací stanice, umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody. Obsahuje výměníky tepla, elektronicky řízená čerpadla, třícestné ventily, uzavírací a regulační armatury.


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×